Güvenli Ulaşım İçin Veli-Öğrenci Rehberi

Öğrencilerin ulaşımları evden okula, okuldan eve hangi vasıta ile sağlanırsa sağlansın, hiçbir zaman unutulmaması gereken davranış ve kurallar vardır.

Bu sorumlulukları yerine getirmede davranışa yönelik önlemlerin çok büyük bir rolü olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizin eğitiminde;  siz sayın velilerimizin titiz desteğinin sağlanması beklenmektedir.

Bu nedenle velilerimiz;

*      Öğrenci servisi ile ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler.

*      Çocuklarını kurallara ve düzenlemelere uymaları konusunda desteklemelidirler.

*      Çocuklarının kuralları ve düzenlemeleri anlamasına yardımcı olmalıdırlar.

*      Çocuklarının hareketlerinden sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdırlar.

*      Çocuklarının davranışlarını olumlu şekilde geliştirmeye etki etmelidirler.

*      Çocuklarının güvenli yolculuk bilgilerini geliştirmelidirler.

*      Çocuklarının araca binerken ve indikten sonra karşıya geçme bilgilerini pekiştirmelidirler.

*      Çocuklarının diğer yolcuların haklarına ve güvenliklerine saygı duymaları gerektiği bilgisini pekiştirmelidirler.

*      Sürücü veya yolcu konumunda oldukları sürelerde çocukları için rol modeli olduklarını dikkate alarak davranmaları gerektiğini bilmelidirler.

*      Servis araçlarını, şoför ve varsa rehberi sürekli denetlemeli, uyarmalı, tespit ettikleri aksaklıkları resmi birimlere ve bunların bağlı oldukları odalara yazılı olarak bildirmelidirler. 

Öğrencilerin haklarını ve güvenliklerini korumak ve düzeni sağlamak amacıyla konulan ve öğrencilerimizin uymaları gereken servis kuralları aşağıda sıralanmıştır.

 

Buna göre öğrenciler;

 

*      Servis sürücüsünün ve rehberin gözetimi altında olduğundan sürücünün ve rehberin talimatlarına uymalıdırlar. 

*      Durağa ya da servisin kendisini alacağı bekleme yerine servis saatinden 5(beş) dakika önce gelmelidir. Ana sınıfı ve ilköğretim okulu(1-5) öğrencilerinin servisten inişi sırasında velisinin karşılaması gereklidir. Veli öğrenciyi araçtan teslim almayacaksa bunu yetkililere yazılı olarak bildirmelidir.

*       Kaldırımda aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede (3-5 adım) geride beklemelidir.

*      Aynı noktadan birden fazla öğrenci araca binecekse düzgün bir sıra halinde beklemelidirler.

*      Araca biner binmez önceden belirlenmiş veya boş bir yere oturmalı ve emniyet kemerini takmalıdırlar.

*      Aracın koridor ve çıkışlarını eşyalarını koyarak kapatmamalıdırlar.

*      Sınıftaki davranış şekillerini serviste de göstermeli,  sürücüye, varsa rehbere ve arkadaşlarına saygılı davranmalı, kaba ve küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına ve güvenliğine saygı göstermelidirler.

*      Aracın içinden dışarıya, dışarıdan içeriye ve içerde birbirlerine bir şey atmamalı; ellerini, kollarını, başlarını veya vücudunun başka bir kısmını camdan çıkarmamalıdırlar.

*      Yanlarında sadece kucaklarında taşıyabilecekleri kadar eşya bulundurmalı, sivri uçlu, kesici tehlikeli eşyalar getirmemelidirler.

*      Soluk borusunun tıkanmasına bağlı yaşamsal risk içermesi nedeniyle  araç seyir halindeyken herhangi bir şey yiyip içmemeli, sakız çiğnememelidirler.

*      Belirlenmiş duraklar haricinde inip-binmemelidirler.

*      Araç tamamen durmadan yerlerinden kalkmamalıdırlar.

*      Caddeden karşıya geçeceklerse aracın ön tarafından karşıya geçmelidirler.

*      Araca binerken ve inerken sürücünün kendilerini gördüğünden emin olmalıdır.

Ulaşım kurallarına uymayan ve gerek şoför, gerekse yetkililer tarafından uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmeye devam eden öğrencileri hiçbir servis aracı kabul etmeyeceği gibi, bu davranışların okul kampüsü içinde devam etmesi halinde öğrenci hakkında okul disiplin yönetmelikleri çerçevesinde gerekli işlem yapılır.