Çalışma Alanları

calisma Çalışma Alanları

 

i01 

Ulusal ve uluslararası literatüre uygun, öğretim programları ile ilgili ihtiyaç analizi yapmak, program geliştirme çalışmalarını yürütmek.

i08 

Öğretim sürecini, bilgi çağının gerektirdiği insan profiline uygun teknolojik donanım, yazılım, araç-gereç ve modellerle K12 bütünlüğü içerisinde zenginleştirmek.

 i02 Teknoloji destekli öğretim materyali geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve etkililiğini değerlendirmek.  i09 Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyalleri hazırlamak.
 Untitled 2 Hazırlanan çalışmaların uygulama sonuçlarına göre düzeltme ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.  i10

Gelişen öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerin öğrenme-öğretme sürecine uyarlanmasını sağlamak.

 i04 Bilgi çağının gerekliliklerine uygun bireyler yetiştirilmesi amacıyla projeler geliştirmek ve yürütmek.  i11 Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmelerine rehberlik etmek.
 i05 Ölçme araç ve değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmek. i12  Öğrenme eksikliklerini belirlemek, izleme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 i06 Öğrenme-öğretme ve ölçme- değerlendirme faaliyetlerinin K12 bütünlüğü içerisinde standardizasyonunu sağlamak.  i13 Ulusal ve uluslararası sınavlara ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak.
 i07 Anket, ölçek, bilgi formu vb. ölçme araçları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.  i14 Uygulanan akademik programlarda görev almak.
 Untitled 15 Hizmet İçi Eğitim çalışmalarında görev almak.  i15 Ulusal ve uluslararası yayınlar, uygulamalar ve yaklaşımlar ile bilimsel, teknolojik değişim, yenilik ve gelişmeleri incelemek.