Comenius Projesi

Comenius Projesi

I. Comenius Hakkında

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Socrates/Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında yer alan çeşitli projelerden birisi de Comenius 1.2. Dil Projeleridir. Biri AB üyesi 2 ülkeden, 2 okulun, 1-2 yıl süreyle; karşılıklı okul ziyaretlerini içeren Dil Projelerinin ana hedefi öğrencilerin yabancı bir dil öğrenmelerini sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde iki okul ortaklaşa seçilen bir konu üzerinde çalışırlar ve 14 günden az olmamak şartıyla karşılıklı ziyaretlerde bulunurlar.

II. TED Ankara Koleji Vakfı Comenius 1.2 Dil Projesi

Proje Adı:
Let's Meet in the Kitchen: Our Dishes and Traditions - (Orta Anadolu Mutfağı Projesi) 

Proje Koordinatörü: 
TED Ankara Koleji Vakfı İlköğretim Okulu-TÜRKİYE

Proje Ortağı:
Instituto Comprensivo G. Cardelli- İTALYA

2004-2005 öğretim yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ulusal Ajans tarafından yürütülmekte olan Socrates/Comenius Okul Ortaklıkları programı kapsamında Vakfımız İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencilerine yönelik bir "Comenius 1.2 Dil Projesi" önerisi hazırlanmıştır. Proje teklifimiz 2005 Ağustos ayında Ulusal Ajans tarafından onaylanmış ve 2005-2006 öğretim yılında proje çalışmaları başlatılmıştır.

Proje, her iki okulun öğrencilerinin karşılıklı olarak gerçekleştirilecek ülke ziyaretleri ile birbirlerinin dilini ve kültürünü tanımalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını hedeflemektedir. Bu kapsamda proje başlangıcında okulumuz öğrencileri İtalyanca İtalya'daki öğrenciler de Türkçe kursu almışlardır. Proje sürecinde okulumuz öğrencileri İç Anadolu yöresel yemeklerinin, İtalyan öğrenciler ise kendi okullarının yer aldığı bölgedeki yöresel yemekler ile ilgili araştırma yaparak karşılıklı yemek tarifi değişiminde bulunmuşlardır. Proje takvimi dahilinde gerçekleştirilen ülke ziyaretlerinde bu yemeklerin yapılışını birbirlerine tanıtma fırsatı bulmuşlardır. Projenin sonunda ise tüm bu yöresel yemek tariflerinin Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak yer aldığı web tabanlı bir yemek kitabı çıkarılmıştır.