Haberler

Dünya Sizce Nasıl Bir Yer?

Okulumuzun Bilim İnsanı Yetiştirme Programı 10. sınıf öğrencilerinden Doğu Deniz UĞUR (10-A), İNNOVATED topluluğu öğretmenleri Demet İZGÜ ve Hasan Soner YÜCEL rehberliğinde; 18-19 Ocak 2016 tarihinde Ortaokul 5. ve 6. sınıf Bilim Uygulamaları dersi öğrencilerine "Dünya Sizce Nasıl Bir Yer?" adlı sunumunu yapmıştır.

Sunumunda sorgulama, yaratıcılık, kararlılık ve girişimcilik değerleri üzerinde durarak kendine ve topluma yararlı bir birey olmayı ve kendini geliştirmenin yollarını ön plana çıkarmıştır.