Haberler

İletişim ve Sunum Becerileri Dersinde Sesin Sözün Ustaları Tiyatrocularımızı Ağırladık

Bireyin kendini doğru ifade etmesini sağlayan en önemli öge etkili iletişimdir. Bu bilinçle iletişim ve sunum becerileri dersini seçen öğrencilerimiz, sanat ve iletişim ilişkisinden hareketle iletişimin doğru kullanımı, önemi ve topluluk karşısında etkili bir konuşma yapmak üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kutay Sungar ve tiyatrocu-eğitmen Engin Eraslan’la keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Bu atölye çalışmasında iletişimin ögeleri, türleri ve önemi üzerinde durulurken öğrencilerimizin katıldığı dramalar ile konular hem daha keyifli hem de daha öğretici bir çerçevede ele alındı. Engin Eraslan insanı; bedeni, sesi ve sözleri ile eşsiz bir enstrümana benzetirken bu enstrümanın etkili kullanılmasının bireyin hayatına olan etkisini anlattı. Bu bağlamda öğrencilerimizin beden dilini kontrol etmesi, seslerini doğru kullanması ve sözcükleri doğru telaffuz etmesi konusunda etkinlikler yapıldı.

Sahne sanatlarında, özellikle tiyatroda seyirci ve sanatçı arasındaki ilişkiye değinen Kutay Sungar sahne deneyimlerini, topluluk karşısında doğru iletişimin nasıl kurulabileceğini anlattı ve sözsüz iletişimin önemine değindi. İletişimde kanal kavramı üzerinde duran Sungar, görsel ve işitsel kanalların ve bu noktada beden dili kullanımının iletişimdeki rolünü açıklarken akılda kalıcılığı yönünden en büyük payın beden diline ait olduğunu da belirtti. Jest ve mimiklerin hangi anlamlara geldiğini açıklayarak öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmelerini sağladı.