REVİR

Okul Sağlık Merkezimize bağlı olarak çalışan anaokulu sağlık ünitemiz, tam zamanlı okul hekimi ve okul hemşiresiyle ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır.

Anaokulu sağlık ünitemiz, öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve geliştirilmesi, çevre sağlığı, okul ortamından gelebilecek zararlara karşı önlem alınması, tedavi, acil müdahale, sevk ve yönlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin periyodik sağlık taramalarını gerçekleştirmektedir. Velilerimize, çalışanlarımıza, bilgilendirmeye ve tutum - davranış değişikliği kazandırmaya yönelik sağlık eğitimleri vermektedir.

Sağlık ünitemiz, okul kazaları ve akut gelişen hastalıklarda öğrencilerin 2. ve 3. basamak tedavi merkezleri ve özel dal hastanelerine sevk ve yönlendirme işlemini gerçekleştirmekte,
acil ve kendini aşan vakalarda ise Okul Sağlık Merkezinin tam donanımlı ambulansıyla hizmet vermektedir.