Keşif ve Bilim

 

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma, ölçme, sınıflama, sayı ve uzay ilişkileri, veri kullanma-kaydetme-yorumlama, tahmin, neden-sonuç, deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenerek merak duygusunu besleyen, heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışmalar gerçekleştirilir..

Atölyemizde, STEAM ışığında planladığımız etkinliklerimizin yanı sıra EKO OKULLAR ve OKULLARDA ORMAN projeleri de yürütülmektedir.