TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULU

 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu eğitim programı, eğitim kadromuz (Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri, Rehberlik Uzmanları, Program Geliştirme Uzmanı, Ölçme Değerlendirme Uzmanı) tarafından MEB Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınarak hazırlanmaktadır. Buna ek olarak dünyaca kabul görmüş High Scope, Montessori, Reggio Emilia, GEMS, STEAM gibi eğitim yaklaşımlarından da faydalanmaktadır.

Anaokulumuzda eğitim 2 yıldır. Anaokulu eğitiminin birinci yılında olan öğrenci grubu ve sınıfları A1 olarak, ikinci yılında olan öğrenci grubu ve sınıfları A2 olarak adlandırılır. Sınıflarımızda iki sınıf öğretmeni görev almaktadır.

A1 eğitim programı, öğrencimizin okula uyum sürecini en verimli şekilde tamamlaması, A2 eğitimi için de gerekli alt yapının sağlanması şeklinde planlanmaktadır. A1 grupları için planlanan çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak; tüm alanlarda gelişimlerini desteklemek, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini sağlamak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemektir.

A2 gruplarında öğrencilerimizi ilkokula hazırlarken; iletişim yönünden güçlü, özgüvenli, İşbirlikçi öğrenmeye açık, farkındalığı yüksek, yaratıcılığı gelişmiş çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri için bir program yürütülmektedir.

Haftalık program dahilinde sınıf öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerin yanı sıra Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Yüzme (A2 Grupları), Drama, Çocuk Yogası, Görsel Sanatlar, İngilizce, Müzik branş etkinlikleri de branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. İngilizce etkinlikleri hem sınıflarda hem de İngilizce atölyesinde, diğer branş etkinlikleri ise kendi atölyelerinde uygulanır. Yıllık etkinlik programı eğitim kadromuz tarafından hazırlanan Keşif - Bilim ve Çocuk Edebiyatı İle Felsefe etkinlikleri de kendi özel atölyelerinde haftada bir kez sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

< Geri