TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULU

 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün öngördüğü ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre oluşturulmuş özgün bir programdır. Eğitim alanında dünyadaki yenilik ve gelişmeleri takip ederek, geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanmak yoluyla sürekli geliştirilen programımızda, gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki kazanımlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümüne zemin hazırlamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci ve yaratıcılık becerileri gibi. Tüm etkinlikler bireysel farklılıklar göz önüne alınarak, farklı öğrenme stilleri ve farklı öğretim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir.
Oyunu merkez alan okul içi etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar. Katıldığımız ulusal ve uluslararası projeler,  ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası bir bakış açısı geliştirme çabamızı desteklemektedir.

Sınıflarımızda iki öğretmen görev almaktadır. Sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen Tema çalışmalarına ek olarak, haftalık program çerçevesinde; İngilizce, Fen-Doğa/Çocuk Mutfağı, Beden Eğitimi, Çocuk Edebiyatı ve Kitaplığı, El Sanatları, Müzik, Bilgisayar, Çocuk Yogası ve Drama etkinlikleri branş öğretmenleri tarafından ilgili atölyelerde uygulanır.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programının temel amacı ise; öğrencilere İngilizce'yi küçük yaştan itibaren sevdirmek, başka bir dil kullanarak da iletişim sağlanabileceğinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Farklı alanlarda gerçekleştirilen İngilizce etkinlikleri (Storytime, Science-Nature-Kitchen, Everyday English, Music and Movement, Funtime, Read and Rhyme, Show and Tell, Arts and Crafts, Creative English) sayesinde yaparak-yaşayarak öğrenen öğrencilerimiz; doğal ve farklı ortamlarda yabancı dili kullanabilme fırsatı bularak edindikleri bilgileri pekiştirirler. El işi ve resim çalışmaları, renkli görsel materyaller, oyunlar, deneyler, bilgisayar destekli etkinlikler, öyküler, şarkılar, canlandırma-drama çalışmaları ve projeler sayesinde yıl boyu süren keyifli çalışmalar gerçekleştirilir. 

< Geri