OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

 

2015-2016 Eğitim Yılı’ndan beri okulumuzda Okullarda Orman Programı yürütülmektedir. Orijinal ismi “Learning About ForestLEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 28 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program’a Ülkemiz TÜRÇEV’in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır.

2020-2021 güncel teması “İklim Değişikliği, Çevre Kirliliği ve Biyoçeşitlilik Kaybı” dır. Yapılan çalışmalar Keşif Bilim Atölyesi dersleri kapsamında aylık yayınlanan A1-A2 gazetelerimiz üzerinden takip edilebilir.

28 ülkede programa kayıt olan tüm okullar aynı güncel temayı çalışmak zorundadır. Güncel tema uluslararası koordinatörlük tarafından belirlenir.

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır.

Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.

Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir.

İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması programın ana felsefesini oluşturmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için

https://www.leaf.global/

http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=19

adresini ziyaret edebilirsiniz.