OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

 

2015-2016 Eğitim Yılı’nda okulumuzda yürütmeye başladığımız uluslararası projemizdir. Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmış ve bugün 28 ülkenin yürüttüğü programa ülkemiz 2004 yılında katılmıştır.

Programda; ormanların; sürdürülebilir yaşam için sahip oldukları önemli rol ve özelliklerin, insanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değerlerinin öneminin başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması; çocuklarda orman eko-sistemi bilincinin geliştirilmesi ve günlük hayattaki aktivitelere yansıtılması amaçlanmaktadır. Program ile ilgili yapılan çalışmalarda sonunda başarı gösteren okullar sertifika ile ödüllendirilmektedir.

Geçen yıllar da olduğu gibi bu yıl da Okullarda Orman Programı çalışmaları, programın hedefleri doğrultusunda hazırlanan eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2019-2020 Eğitim Yılı konumuz Orman ve Biyoçeşitlilik olarak belirlenmiştir.

Okullarda Orman Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=19  adresini ziyaret edebilirsiniz.