EKO-OKULLAR BÜYÜK BİTKİ ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Eco-School Temelli bir proje olan Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi, biyolojik çeşitlilik kapsamında bitkiler ve bitki türleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Proje, The Foundation for Environmental Education-FEE (Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı)  eğitim prensiplerine dayalı olarak yürütülürken, Royal Botanic Gardens, Kew (İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu) ve Wellcome Trust adlı kurumlar tarafından geliştirilen pratik aktivitelere göre yönlendirilmektedir.

Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi ile ne yapmayı amaçlıyoruz;

-Sınıf dışında daha çok doğa ile iç içe etkinlik yapmak

-Doğayı gözlemlemek ve deneyim kazanmak

-Ekolojik örgüyü anlamak

-İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi anlamak

-Çevre konusunda karar verici olmak

-Gelecek için sorumlu olmak

 

 

Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi ile 5-6 yaş gruplarına özel olarak hazırlanan "Darvin’in Gözlemcileri" olarak adlandırılan ilk basamakta yer alan araştırmacı ve gözlemciler olarak öğrencilerimiz ile etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

2018-2019 Eğitim Yılı Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesinin bu aşamasında her ülke için belirlenmiş olan türlerin öğrenciler tarafından gözlemlenmesi-keşfedilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun için, papatya, akkavak, serçe, kumru, karınca, sincap gibi seçilmiş bu türlerle ilgili öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı özellikle alan çalışmaları aracılığıyla öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.ekookullar.org.tr/Haber/HaberDetay.aspx?refno=120#.XBjuSFUzbcs adresini ziyaret edebilirsiniz.