ECO SCHOOL - EKO OKULLAR PROJESİ

 

2008 - 2009 eğitim yılında başladığımız ECO-SCHOOLS Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

ECO-SCHOOLS Programı, programa üye olup, program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeniyle bir ödül planı olma özelliği de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

2020-2021 Eğitim yılında “Ulaşım” konusunda çalışmalar yapacağız. Ulaşım konumuzu; Eko-Okullar Komitemizin Kurulması, Çevresel İnceleme, Eylem Planı, Gözlem ve Değerlendirme, Müfredat Çalışması, Bilgilendirme ve Katılım, Eko-İlkeler ışığında yapacağız. Yapılan çalışmalar Keşif Bilim Atölyesi dersleri kapsamında aylık yayınlanan A1- A2 gazetelerimiz üzerinden takip edilebilir.

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için

https://www.ecoschools.global/

http://www.ekookullar.org.tr/

adresini ziyaret edebilirsiniz.