ECO SCHOOL - EKO OKULLAR PROJESİ

 

2008 - 2009 eğitim yılında başladığımız Eco School Projesi bu yıl da hızla devam etmektedir.

 

Yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Projemiz’in ilk basamağı olan, “Çöp ve Atıklar”, ikinci basamağı olan "Su", üçüncü basamağı olan “Enerji”, dördüncü basamağı olan “Tüketim Alışkanlıklarımız” ve beşinci basamağı olan  “Biyolojik Çeşitlilik” konularını başarıyla tamamlayarak beş kez Yeşil Bayrak ödülünü aldık. Projemize bu yıl “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” ile devam edeceğiz. Bu ana başlık altında “küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekosisteme etkileri”, “iklim değişikliğinin sonuçları”, “küresel ısımaya neden olan gazlar” gibi alt başlıklarda okul içi ve çevresinde bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim yılında da Eko Okul Proje etkinliklerimiz; öğrencilerimizin; atıklar, geri dönüşüm, tasarruf, su-enerji kullanımı, doğa ve çevre, üretim, tüketim vb. konularında farkındalıklarının artması, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayarak çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları hedeflenerek hazırlanan yıllık eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Çalışmalarımızı yıl içerisinde yandaki bölümde bulunan KÜRESEL ISINMA ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ bağlantısından takip edebilirsiniz.