Çocuk Edebiyatı ile Felsefe

Okulumuzda bu yıldan itibaren çocuk kitapları, metin, oyun, resim, nesne vb. aracılığıyla felsefe çalışmalarına başlıyoruz. Çok güçlü bir soru sorma potansiyeline sahip bu yaş grubu çocuklarının, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından “Çocuklar için Felsefe” yani P4C (Philosophy for Children) uygulamaları son derece önemlidir.

P4C bir insanın tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan çocuk kitapları, metin, oyun, resim veya nesne üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde gelişmeyi öğrenirler.

Ayrıca öğrencilerimize Türkçe’yi doğru kullanmak, kitap okuma sevgisi kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek, alıcı ve ifade edici dil becerilerinie katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere de yer vereceğiz.