YARATICI TAKIMLAR - İŞBİRLİKÇİ OYUNLAR

 

Günlük yaşantıdaki hızlı değişimler doğrultusunda yaratıcı, problem çözen, etkili iletişim kurabilen, takım çalışmaları yürüterek değişimi yönetebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Destination Imagination isimli programdan ilham alınarak oluşturulan iki ayrı programımız bulunmaktadır. A1 sınıflarımız için "İşbirlikçi Oyunlar Güçlü Başlangıçlar", A2 sınıflarımız için de bir üst basamak olan "Yaratıcı Takımlar Problem Çözüyor" çalışmalarımız 2016 yılından itibaren okulumuzda uygulanmaktadır.  Program geliştirme uzmanı ve anaokulu öğretmenlerimiz işbirliği ile hazırlanan görev içerikli çalışmalarla, çocuklarımızın geleceğin yenilikçileri ve liderleri olabilmeleri için ilham vermek, onların yaratıcılıklarını geliştirmek, onları eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçi düşünme, iletişim ve bir takımla birlikte çalışabilme becerileri gibi 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin takım çalışmaları yaparak, verilen problem durumlarına çözüm bulmalarını ve verilen görevi yerine getirmelerini amaçlayan, içerisinde birçok alt beceri içeren bir programdır. Bu becerileri;

  • İşbirliği yapma

  • Liderliği üstlenme

  • Lideri takip etme

  • Yaratıcı fikirler üretme

  • Takımca çalışma

  • Ürün ortaya çıkarma

  • Fikrini ifade etme

  • Sorun çözme olarak sıralayabiliriz.

 

< Geri