AİDİYET ÇALIŞMALARI

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ve TED ANKARA KOLEJİ
AİDİYETİNİN
OLUŞTURULMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ

Aidiyet, bireyin kendisinin topluluk içinde bir yeri olduğunu, kabul edildiğini hissetmesi, bu durumun sonucunda da kendisini önemli ve değerli görmesi olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aidiyet, bireyin kendisi için önemli gördüğü kişiler tarafından tanınmayı, kabul edilmeyi, sevilmeyi, değerli bulunup güvenilmeyi istemesi sonucunda yaşama yansıyan, doğuştan getirilen bir gereksinimdir.

Bireylerin ait olma duygusu ile diğer kişiler tarafından sevilme, kabul ve saygı görme duyguları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre insanın en önemli ihtiyaçları, özellikle ergenlikle birlikte, kimlik, statü, bağlılık, aidiyet ve yüksek benlik ihtiyaçlarıdır.  Topluma uyum sağlaması bu isteklerinin karşılanmasına bağlıdır.

Her türlü imkanın sağlandığı bir okul ortamı ile eğitim-öğretim faaliyetleri içinde bulunan öğrenci hem başarılı olacak hem de bundan mutluluk duyacaktır.

Öğrencinin etkinliklerde sorumluluk üstlenmesi, düzenleme ve denetimde yeteneklerini kullanarak rol ve söz sahibi olması yani beceri ve deneyimlerini ortaya çıkarması kendine olan güveninin artmasına ve haz duymasına neden olacak; bu imkanı sağlayan okuluna karşı aidiyet duygusu artacaktır.

Okul toplumu içerisindeki sosyal ilişkilerin sağlıklı yürümesi, öğrencinin okul veya sınıfta kendini olumlu yönde ifade edebileceği bir gruba ait olduğunu hissetmesi aidiyet duygusunu arttıracaktır.

Çalışmaları sonucunda öğrencinin takdir edilmesi, ödüllendirilmesi okul toplumunca tanınması aidiyetin artmasına, okulu daha çok benimsemesine neden olacaktır.

Öğrenci ile velilerin, okul yönetimi ve öğretmenlere olumlu yöndeki fikirlerini bildirmeleri, bu fikirlerden okul açısından yararlı olanlarının uygulanması aidiyeti arttıracaktır.

İnsanlar sevdikleri şeyleri yaparlarsa mutlu olurlar. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönlendirilerek istenilen amaca yöneltilmesi hem öğrencinin yaptığı işten haz duymasına hem de sevdiği şeyleri yapma fırsatı veren okuluna karşı aidiyet duygusunun artmasına neden olacaktır.

Okulun sağlayacağı her türlü güvenlik ortamı sayesinde öğrenimini rahatça yapabilen öğrencinin okuluna karşı aidiyeti artacaktır.

Okul bireyleri arasında kolaylıkla gerçekleştirilebilen iletişim, aidiyetin artmasını ve motivasyonun sağlanmasını temin edecektir.

Daha önceki yıllarda da gerçekleştirdiğimiz Aidiyet çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı birleştirerek ve Türk Eğitim Derneği çatısı altında yönlendirerek bir bütün haline getirmek istedik. Bu bölümde TED Aidiyet, TED Ankara Koleji Aidiyet, Kurum Kültürü ve Hedefleri gibi başlıklarla eğitim yılı süresince paylaşımlarımız olacaktır.

Biz hergün büyüyen ve büyüdükçe de bağlanan bir aileyiz.