TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULU

 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almaktadır. Buna koşul olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar ulusal ve uluslararası projeler ile desteklenir.

Sınıflarda iki öğretmen görev alır. Haftalık program çerçevesinde; Beden Eğitimi, El Sanatları, Müzik, İngilizce, Bilgisayar, Çocuk Yogası, Fen-Doğa/Çocuk Mutfağı, Çocuk Edebiyatı ve Kitaplığı gibi etkinlikler branş öğretmenleri tarafından, Drama etkinlikleri ise drama çalışma grubunun hazırladığı program çerçevesinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. İngilizce kitap etkinliği sınıflarda; diğer branş etkinlikleri ise kendi atölyelerinde uygulanır.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programının temel amacı öğrencilere İngilizce'yi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Yaparak-yaşarak öğrenme ilkesinden hareketle; el işi ve resim çalışmaları, bilgisayar destekli etkinlikler, şarkılar, projeler, öyküler kullanılmaktadır.

 

< Geri