Yarışmanın Amacı

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirerek analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve problem çözme, mantık yürütme, hızlı düşünme, çözüm üretme, ekip çalışması gibi becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında paylaşım sağlayarak; matematik ilgisini, sevgisini ve bilgisini arttıracak bir ortam yaratmak hedeflenmektedir.