Üniversitelerin UB Diplomasına Yaklaşımları

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI

 

TED ÜNİVERİSTESİ

Uluslararası Bakalorya Bursu

Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakalorya, AP, BTECH ve GCE Bursları, Üniversitemize YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan, aşağıda belirtilen diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya Notu

Burs Oranı (%)

32-37

25

38 ve yukarı

50

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri: Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümlerarası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin ilk yarıyılında geçmek istediği bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri alması, yarıyıl sonunda bu derslerin hepsinden başarılı olması ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturması gereklidir. Derslerin hepsinden başarılı olduğu halde ağırlıklı not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Ağırlıklı not ortalaması 2.75’ten düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

     BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Yönelik Burslar, Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;

Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;

  • 40 ve üstü olanlara %50,
  • 35-39 arası olanlara %35,
  • 30-34 arası olanlara %30,
  • 24-29 arası olanlara %10,
  • 23 ve aşağısı olanlara %5 oranında eğitim-öğretim ücretinde indirim yapılmaktadır.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

35 – 39

%75

30 – 34

%60

24 – 29

%25

23 ve altı

%10

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
 
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez.   

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre üniversitenin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.

Öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı alınmaz.

Uluslararası Bakalorya (IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere verilen indirimdir.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun öğrenciler,  İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %25 indirimden yararlanırlar. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise %25 ÖSS bursu aşağıdaki oranlara yükseltilir ve diğer indirimleri uygulanmaz.

a) IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere % 100

b) IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere % 75

c) IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere % 60

Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise diğer burs ve indirimlerle %40’ı aşmamak koşulu ile birleştirilerek aşağıdaki oranlar uygulanır.

d) IB Diploma notu 24-29,99 arasında olan öğrencilere % 25

e) IB Sertifika derecesi 23.99 ve altında olan öğrencilere % 10

* Yukarıdaki indirimlerin toplamı %40’ı aşamaz.

  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Matura’da üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü, SAT belgesi 1400 üzeri olanlardan eğitim ücretinin tamamı alınmaz.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

IB diploma notu 40 veya üstü, Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 40 veya üstü, olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan

türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 36 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 35 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 34 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara % 100 oranında öğrenim ücretinden indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince Geçerlidir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:  

  • %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
  • %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir. 

Diplomalar

Diploma Notu

IB

32 ve üzeri

ABITUR

2.3 veya daha iyi

MATURA

2.0 ve üstü

MATURİTA

80 ve üstü

Fransız Bakaloryası

En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 

AP Programları

En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim yükseltme olanağından yararlanamaz.

  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, aşağıda belirtilen farklı diplomalar için belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilecektir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Katkı sağlayacak diploma türleri ve kriterleri şunlardır: IB diploma notu 34 ve üzeri olmak, ABITUR diploma notu 2 ve altı olmak, MATURA diploma notu 2 ve altı olmak, MATURITA diploma notu 80 ve üzeri olmak, SAT sınavından 1410 puan ve üstü alarak YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

IB diploma notu 32 ve üstü,  ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü,  MATURİTA diploma notu  80 ve üstü olanlar ile, Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5 tercihleri arasında gösterip yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim öğrencilerinin temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet olarak tanımlanır.

 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ÖSYS %50 indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler.

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü

ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi not

Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 ( Türkiye’de liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu)

MATURİTA diploma notu en az 80

AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak (AP programı kapsamında alınan derslerin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından onaylanması şartı ile)

Eski SAT sınavından 2000 veya üstü puan, yeni SAT sınavından 1410 puan veya üstü,

ACT sınavından 30 puan veya üstü

Yüzde yüz burs hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

 IB diploma notu 32 ve üzeri olanlara (Öğrencilerin diplomaları veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

1- Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.

2- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

3- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye %75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

 MEF ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş %50 Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup, diploma notu 42 ve üzeri olan öğrencilere %95, diploma notu 32 ve üzerinde olanlara %50 indirim uygulanır.