Üniversitelerin UB Diplomasına Yaklaşımları

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar  
Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup, Üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre; 

(13.09.2018 Tarih ve 2018/22 Sayılı Senato Kararı) (17.09.2018 Tarih ve 2018/19 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) IB Uluslararası Bakalorya Bursu Madde 15 – (1) Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası

Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

Diploma Notu Burs Oranı

40 ve üstü %50

35 – 39 %35

30 – 34 %30

24 – 29 %10

23 ve altı %5

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri: Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümlerarası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin ilk yarıyılında geçmek istediği bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri alması, yarıyıl sonunda bu derslerin hepsinden başarılı olması ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturması gereklidir. Derslerin hepsinden başarılı olduğu halde ağırlıklı not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Ağırlıklı not ortalaması 2.75’ten düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

IB Uluslararası Bakalorya Bursu

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

35 – 39

%75

30 – 34

%60

24 – 29

%25

23 ve altı

%10

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.

Işık:
 • Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre üniversitenin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya İndirimi: Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre üniversitenin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.

Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz. 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun öğrenciler,  İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden yararlanırlar. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Ortaöğretim IB Programları Başarısına Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi: Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise %25 ÖSS bursu aşağıdaki oranlara yükseltilir ve diğer indirimleri uygulanmaz.

 1. i)  IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere % 100
  ii) IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere % 75
  iii)    IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere % 60

Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise diğer burs ve indirimlerle % 40’I aşmamak koşulu ile birleştirilerek aşağıdaki oranlar uygulanır.

 1. iv) IB Diploma Notu 24 – 29,99 arasında olan öğrencilere %25
 2. v) IB Sertifika derecesi 23,99 ve altında olan öğrencilere % 10

Yukarıdaki indirimlerin toplamı % 40’I aşamaz.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 35 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 15 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • Hemşirelik Fakültesi’nden diğer programlara geçiş yapılamaz.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup da ÖSYS sonucuna göre Üniversitemize yerleşen adaylardan IB notu 33 - 39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara ise %100 oranında öğrenim ücretinden indirim yapılır. Bu indirimler yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:

 • %25 Burslu kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
 • %50 Burslu kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olan,
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olan,
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olan,
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olan;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan;

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.​

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, aşağıda belirtilen farklı diplomalar için belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilecektir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Katkı sağayacak diploma türleri ve kriterleri şunlardır:

IB diploma notu 34 ve üzeri olmak,

SAT sınavından 1410 puan ve üstü alarak,

YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak.

TED ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya:


Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, Üniversite'ye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğrenim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan, aşağıda belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır.

Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz. 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam not ortalaması 32 ve üstü olan burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere,  IB Destek Bursu kapsamında, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 indirim sağlanır.

 

ÜNİVERSİTELERİN UB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI
(2017-2018)