Üniversitelerin UB Diplomasına Yaklaşımları

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARITED ÜNİVERSİTESİ

TED ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya Bursu

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu ve burs oranları: IB bursu, öğrencinin giriş yaptığı dönem içesinde daha yüksek bir IB sonucu getirmesi durumunda, aşağıda yer alan tabloya uygun olarak bir defaya mahsus bir sonraki dönemden itibaren geçerli olmak üzere öğrencinin yazılı talebi ile arttırılabilir.

IB Notu

Burs Oranı (%)

29 – 33

30

34 – 37

50

38 ve yukarı

100

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB), bursları için öğrenciler belgeleri ile ilan edilen tarihlerde ÖİM’e başvuru yapar. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Rektörlük tarafından onaylanarak karara bağlanır.

Lisans Programları Yatay Geçiş Koşulları

TC uyruklu öğrenciler için IB (Uluslararası Bakalorya) Diploması ile (kurum içi) yatay geçiş başvuru ve programa kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a)        Bu kapsamda aynı puan türündeki programlar arasında geçiş yapılabilir.

b)        Başvuru, öğrencinin liseden mezun olduğu yıl veya bir sonraki yıl Üniversiteye yerleştikten ve İngilizce yeterliğini belgeledikten sonra yapılabilir.

c)        Öğrencinin Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olması ve diploma notunun en az 29 olması gerekir.

ç)        Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik programları için, öğrencinin merkezi yerleştirme puan türünde başarı sırasının ÖSYS Kılavuzunda ilgili program için belirtilen limitler içinde olması gerekir.

d)        İlgili Yönetim Kurulu kararı ile başvurusu kabul edilen öğrenciler takip eden yarıyılda geçiş yapmak istedikleri programın birinci yarıyıl müfredatındaki dersleri normal ders yükü olmak kaydı ile alırlar.

e)        İlgili yarıyıl sonunda aldıkları tüm derslerden geçer not (DD) alan ve genel not ortalaması en az 2.80 olanlar ilgili Yönetim Kurulu kararı ile intibak işlemleri yapılarak programa kabul edilirler.

f)         Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile intibak işlemleri yapılarak kayıtlı oldukları programa devam ederler.

g)        Programa kesin kabulleri yapılan öğrencilerin burs işlemleri TEDÜ Lisans Öğrencileri İçin Burs Yönergesi kapsamında yürütülür.

 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Liseden mezun oldukları yılda veya bir sonraki yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen veya üniversitenin Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği’nin 2(b) maddesi kapsamında yatay geçiş yapan ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri: Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir.

Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümler arası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin ilk yarıyılında geçmek istediği bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri alması, yarıyıl sonunda bu derslerin hepsinden başarılı olması ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturması gereklidir. Derslerin hepsinden başarılı olduğu halde ağırlıklı not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Ağırlıklı not ortalaması 2.75’ten düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru veya ön başvuru hakkı doğurmaz.

Bilkent Üniversitesi Hukuk bölümünü tercih etmek isteyen ve IB diplomasını kullanarak yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için YKS’de 100.000 kotası bulunmaktadır.

 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ÖSYS %50 indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler.

 • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü
 • Eski SAT sınavından 2000 veya üstü puan, yeni SAT sınavından 1410 puan veya üstü,
 • ACT sınavından 30 puan veya üstü

Yüzde yüz burs hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

AREL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya bursu

Madde 19 - Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %20 oranında indirim yapılır.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

IB diploma notu 32 ve üzeri olanlara (Öğrencilerin diplomaları veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

1.         Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.

2.         Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

3.         Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye %75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Başkent Üniversitesine yerleştirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında burs verilir.

IB teşvik bursu alıp, Hazırlık Okulu ile ön lisans ve lisans programlarında öğrencinin kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alınması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not Ortalaması’nın 2,00’ın altına düşmesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/staj tekrarına kalınması durumunda bursları kesilir. Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Yönelik Burslar, Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%50

35 – 39

%35

30 – 34

%30

24-29

%10

23 ve Altı

%5

oranında eğitim-öğretim ücretinde indirim yapılmaktadır.

 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, ön lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %25 indirimden yararlanırlar. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.

* Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi: 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya Üniversitesinin Ön Lisans ve/veya Lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programı başarılarına göre öğrenim ücretlerinde aşağıda belirtilen oranlarda burs kazanırlar.

Diploma Notu İndirim Oranı

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve Üstü

%50

33 – 39 arası

%25

 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

35 – 39

%75

30 – 34

%60

24 – 29

%25

23 ve altı

%10

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere verilen indirimdir

Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre üniversitenin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.

Öğrencilerden öğretim ücretinin %50 si alınmaz.

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2020 YKS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır. IB Notu 32 ve daha iyi olanlara verilir.

Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

(Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu

Diploma Notu

Burs Oranı

38 ve üstü

%100

32 – 37

%50

 • Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı,
 • Matura’da üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü,
 • SAT belgesi 1400 üzeri olanlardan eğitim ücretinin tamamı

alınmaz.

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 1. https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/

   Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.  Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diploması ile yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir. Diğer bölümlere yerleşen tam burslu öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir. Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı,

 • Matura’da üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü,
 • SAT belgesi 1400 üzeri olanlardan eğitim ücretinin tamamı

alınmaz.

IB diploma notu 40 veya üstü, Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 40 veya üstü, olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 36 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 34 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 34 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

Hemşirelik Fakültesinden diğer programlara geçiş yapılamaz.

 • * ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yerleştirilmiş olup ilgili yılın kontenjan kılavuzunda yer alan sıralama ve varsa diğer şartlar sağlanmalıdır.
 • Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diploması ile yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup,

Diploma Notu

Burs Oranı

42 ve üstü

%95

32 – 41

%50

indirim uygulanır.

MEF ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir.

Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş %50 Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara,

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

33 – 39

%50

oranında öğrenim ücretinden indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları: 

 • %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
 • %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.

Diplomalar

Diploma Notu

IB

32 ve üzeri

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim yükseltme olanağından yararlanamaz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, aşağıda belirtilen farklı diplomalar için belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilecektir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.

Katkı sağlayacak diploma türleri ve kriterleri şunlardır:

 • IB diploma notu 34 ve üzeri olmak,
 • ABITUR diploma notu 2 ve altı olmak,
 • MATURA diploma notu 2 ve altı olmak,
 • MATURITA diploma notu 80 ve üzeri olmak,
 • SAT sınavından 1410 puan ve üstü alarak YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak.

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya Bursu: Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

IB diploma notu 32 ve üstü, ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü, MATURİTA diploma notu  80 ve üstü olanlar ile, Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5 tercihleri arasında gösterip yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim öğrencilerinin temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet olarak tanımlanır.