Uluslararası Programlar

calisma Uluslararası Programlar
 btec
 
 

BTEC

Okulumuzda yürütülen BTEC programları kapsamında uzmanlar

  • * öğrenciyi merkeze alan ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan öğretim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş ders planlarının

    hazırlanmasında

  • * iç denetleyici olarak, programın değerlendirme araçlarının amaca uygunluğunun kontrol edilmesinde ve değerlendirilen öğrenci ürünleri denetlenmesinde

  • * programın amacına uygun biçimde yürütülmesinde görev almaktadır.