Uluslararası Bakalorya Programı ve Devam Kriterleri

ULUSLARARASI BAKALORYA GİRİŞ VE DEVAM KRİTERLERİ
 

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI SONUNDA UBDPHAZIRLIK 10. SINIFTAN UBDP 11. SINIFA GEÇİŞ KRİTERLERİ

* 10. sınıfta okutulan tüm derslerin yıl sonu puanlarının en az 50,00 puan olması,
* İleri düzey olarak seçeceği derslerin (FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ (zorunlu olan dersler)-MATEMATİK-İNGİLİZCE ve TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI) yıl sonu puanlarının en az 60,00   olması gerekmektedir.

 

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI SONUNDA ULUSAL10. SINIFTAN UBDP 11. SINIFA GEÇİŞ KRİTERLERİ

* 10. Sınıf Mayıs ayında yapılacak olan OXFORD AQA GSCE Sınavlarında İngilizce ve Matematik derslerinden en az 5 ve üstü not alınması,
* Okutulan tüm derslerin yıl sonu puanlarının en az 50,00 puan olması
* Disiplin cezası almamış olmak gerekmektedir.