Uluslararası Bakalorya Programı Giriş Kriterleri

ULUSLARARASI BAKALORYA GİRİŞ KRİTERLERİ
 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 10. Sınıfta öğrenim gören bir öğrencimizin  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 11. Sınıfta UBDP Öğrencisi olabilmesi için;
  • 10. Sınıfı doğrudan geçmiş olması,
  • Tüm derslerde yıl sonu puanı en az 50 olması, (Performans ve Proje notları dahil hesaplanacak),
  • 10. Sınıf sonunda İngilizce dersinden OXFORD AQA GCSE Sınavına girmiş olması,
  • İngilizce B dersini seçmek için girmiş olduğu OXFORD AQA GCSE Sınavından en az 5 ve üstü almış olması,
  • Matematik – Fizik – Kimya – Biyoloji – Edebiyat derslerinden İleri Düzey seçeceği dersler için yıl sonu puanının en az 70 olması, (Performans Kriterleri ve Proje notları hariç, sadece yazılı puanları ortalamaları ile hesaplanacak),
  • Matematik – Fizik – Kimya – Biyoloji – Edebiyat derslerinden Standard Düzey seçeceği dersler için yıl sonu puanının en az 60 olması (Performans Kriterleri ve Proje notları hariç, sadece yazılı puanları ortalamaları ile hesaplanacak)

gerekmektedir.

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılında 11. Sınıfta Uluslararası Bakalorya Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz bu kriterlerin tamamını yerine getirmiş olmak zorundadır.

OXFORD AQA GCSE Sınavları  ücretli  sınavlardır.

 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında OXFORD AQA GCSE ücreti  İngilizce dersi  için 55 İngiliz sterlini (pound) olarak alınmıştır.

2019-2020 Eğitim – Öğretim yılında sınav ücretleri ayrıca ilan edilecektir.

  • Sınav ücretini ödemiş ve sınava katılacağını kesinleştirmiş olan öğrencilerimiz; Ulusal ya da Uluslararası yarışmalara katılma veya istenmeyen olağanüstü durumlarda (belgelemiş olmak koşuluyla) OXFORD AQA GCSE İngilizce sınavına giremedikleri takdirde,
  • İngilizce A dersini seçebilmek için yıl sonu puanının en az 70 olması, (Performans Kriterleri ve Proje notları hariç, sadece yazılı puanları ortalamaları ile hesaplanacak)
  • İngilizce B dersini seçebilmek için yıl sonu puanının en az 60 olması (Performans Kriterleri ve Proje notları hariç, sadece yazılı puanları ortalamaları ile hesaplanacak) gerekmektedir.
  • Diğer kriterler aynen geçerlidir.