Uluslararası Bakalorya Programı Giriş Kriterleri

ULUSLARARASI BAKALORYA GİRİŞ KRİTERLERİ
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 10. Sınıfta öğrenim gören bir öğrencimizin  2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11. Sınıfta UBDP Öğrencisi olabilmesi için gereken kriterler önümüzdeki günlerde belirlendikten sonra web sitemizden sizlerle paylaşılacaktır.