Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi

SOSYAL GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerli Velilerimiz;
2017-2018 eğitim öğretim yılı başından itibaren, Okulumuzda “Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi” çalışmasını yürütmeye başladık. Bu çalışma, çocuklarımızın kişilik gelişimlerini destekleyen ve onların akademik alandaki yetkinlikleri gibi sosyal gelişimlerini de büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır. Bu çalışma ile amacımız, kendi ayakları üstünde durabilme, iç denetim, kendileri ile barışık olabilme, kendi becerilerinin farkında olma, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösterebilme becerilerini süreç içinde destekleyebilmektir. 

Değerler Eğitiminin Amaçları

  • Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
  • Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak
  • Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek
  • Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak
  • Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,
  • Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak
  • Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak
  • Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak
  • Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak.

Yukarıdaki amaçlara ek olarak eğitim-öğretim bütünlüğü içinde “Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi”;
*Düşünce, duygu ve davranışın okul içinde yaygınlaşması ve süreklilik kazanması için öğrencileri ve çalışanları motive eder.
TED Ankara Koleji olarak hedefimiz, akademik olarak öğrencileri belirli bir bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra çağdaş ve etik değerlere sahip yetişkinler olmaları için onları desteklemektir.
Bu hedefler doğrultusunda; Ekim ayı başından iMayıs ayı bitimine kadar kadar “Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi ” üzerine çalışmalarımız sürmektedir. 

 

Sınıf düzeyleri için planlanan değerler ve zaman çizelgesi ise aşağıdaki gibidir.

Siz değerli velilerimizin, belirtilen konularda okulumuzla sağlayacağı tutarlı işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz.