Sosyal Bilimler Günleri

Sosyal Bilimler Günleri

Sosyal Bilimlerin hayatımızdaki yeri ve önemini kavratmak; Tarih , Coğrafya ve Felsefe derslerinin bir arada etkinlikler yaparak disiplinler arası iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerin bu üç disiplinin insan hayatındaki rolünü etkinlikler yaparak okul öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak için her yıl Lise Kısmımızda Sosyal Bilimler Günleri düzenlenmektedir.