Ortaokul

Cart

Back

Haritada Okulumuzun Konumu

TED  Okullarının yer aldığı illerin tüm öğrenciler tarafından öğrenilmesi  ve öğrencilerde TED ailesiyle ilgili  aidiyet duygusu geliştirmek  amacıyla planlanan “Türkiye haritasında okullarımızın yeri” başlıklı çalışma, 7.sınıf öğrencilerimiz tarafından uygulanmıştır.

Çalışmanın ilk aşaması, Sosyal Bilgiler dersinde TED’in 85 yılını tanıtan filmin tüm 7.sınıf öğrencilerine izletilmesi ve ardından  Türkiye siyasi haritasında  TED Okullarının  bulunduğu  illerin gösterilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

İkinci aşamada; öğrenciler edindikleri bilgiler doğrultusunda ve öğretmenlerinin rehberliğinde getirdikleri haritalar üzerinde TED Okullarının bulunduğu illeri işaretlemişler ardından diledikleri boyama ve görselleştirme teknikleriyle çalışmışlardır. Süreçte TED amblemi, okulların fotoğrafları ve bulundukları illerin özelliklerini yansıtan resimlerle kolaj, çoğunlukla tercih edilen yöntem olmuştur. Uygulama bitiminde öğrencilerin çalışmaları, diğer öğrencilerin de yararlanabilmesi amacıyla Kolej Sokağı'nda sergilenmiştir.

Üçüncü aşamada,  1.20 cm x 2.40cm. boyutlarında büyütülen dilsiz Türkiya haritası üzerine bir grup öğrenci, yine öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları  boyutlandırılmış okul fotoğraflarını yerleştirme yaparak çalışmayı tamamlamışlardır.

Salı, 19 Eylül 2017