Okulumuzda OxfordAQA Uluslararası AS/A-Level

Okulumuzda OxfordAQA Uluslararası AS/A-Level

AS/A-level yeterlilik programı AS ve A2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. A-level seviyesi (AS + A2) iki yılda tamamlanmaktadır.

Okulumuzda Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programında öğrenim gören öğrenciler, iki yıl süren Uluslararası GCSE öğrenimlerinin ardından belirlenen başarı koşullarını sağladıkları takdirde,  11. ve 12. sınıf düzeyinde AS/A-level sertifika programından AS/A-level sınıfı öğrencileri olarak yararlanabilirler. Bu sınıfta öğrenciler, ulusal müfredatın yanı sıra OxfordAQA Uluslararası AS/A-Level Sertifika Programı müfredatını işlemektedirler.

BİY programında olup 10. sınıf AS/A-level Hazırlık Sınıfında kayıtlı olan öğrencilerimizin, AS/A-level programına devam edebilmeleri için AS/A-level hazırlık sınıfını başarıyla bitirmeleri ve 10. sınıfın sonunda girecekleri OxfordAQA Uluslararası GCSE İngiliz Dili ve Matematik sınavlarından  belirli skorları almış olmaları gerekir. Bu kriterler her sene okulumuz zümre kararları doğrultusunda güncellenip Okul Bilgi Portalında ve Oxford Uluslararası AQA Sertifika Programları ile ilgili duyurular sekmesinde yayımlanmaktadır.

BIY programında 11. ve 12. sınıf düzeyinde Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde ulusal müfredatın yanı sıra OxfordAQA Uluslararası AS/A-level müfredatları işlenmektedir. Öğrenciler, bu dersler dışındaki bir veya daha fazla branştan sınavlara girmek istedikleri takdirde, bu sınavlara ders dışındaki zamanlarda bir branş öğretmeni mentörlüğünde kendileri hazırlanırlar. 

Bunun yanı sıra isteyen  diğer 12. sınıf öğrencilerimiz, kayıtlı olduğu program ve sınıftan bağımsız olarak; kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda, OxfordAQA Uluslararası AS/A-level sınavlarına girebilmektedirler. Öğrenciler, sınavlara hazırlık sürecini, ilgili branş öğretmenlerinin rehberliğinde bireysel olarak yürütmektedirler.

Öğrencilerimizin, OxfordAQA Uluslararası AS/A-level sınavlarında göstermiş oldukları performans, T.C MEB Ortaöğretim Programı kapsamında aldıkları dersler, lise mezuniyet ortalamaları ve diplomalarından ayrı tutulmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz, AS/A-level sertifika programı sınavlarında başarılı olamasalar bile T.C. MEB müfredatında yer alan tüm derslerde başarılı oldukları takdirde Lise Diploması almaya hak kazanırlar.

Okulumuzda BIY programının 11. ve 12. Sınıf düzeyinde uygulanan OxfordAQA Uluslararası AS/A-level ders müfredatlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz:

 

Sınavlar, her sene Mayıs-Haziran aylarında OxfordAQA İngiltere Sınav Merkezi tarafından belirlenen takvim doğrultusunda okulumuzda uygulanır ve değerlendirilmek üzere İngiltere’ye gönderilir. Öğrencilerin sınavlardan aldığı skorlar Ağustos ayında merkez okullara bildirilir. Sertifikalar ise Ekim-Kasım aylarında okullara ulaştırılır.

Skorlar, A* (En yüksek puan) - E(Gösterilmesi gereken asgari başarı) aralığındadır. AS seviyesinde A* puanı bulunmamaktadır. AS Seviyesi puanları A’dan E’ye kadar olan harf aralığında gösterilmektedir. “U” harfi ise adayın sınav yanıtlarının en düşük puan olan E’ye ulaşabilecek standartlara ulaşamadığını ifade eder.

Harflerin karşılığı olan puanlar derslere göre farklılık göstermektedir. Ölçme değerlendirmede kullanılan puan aralığı ve ünite-puan ilişkisi aşağıdaki tablolarda ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır:

Tablo 1. Matematik AS/A-level Yeterliliği İçin Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Puan Aralığı ve Ünite-Puan İlişkisi

 

Seviyelere ve ünitelere göre alınabilecek en yüksek puanlar.

Puan Karşılığı

Ünite 1 (P1)

Ünite 2   (PSM1)

AS Seviyesi

Ünite 3

(P2)

Ünite 4

(Seçenek M2 )

Ünite 5

(Seçenek S2)

A Seviyesi

Alınabilecek en yüksek puan

80

80

160

150

90

90

400

A*

 

135-150

81-90

81-90

344*

A

64-80

64-80

128-160

72-80

72-80

80-100

320

B

56-63

56-63

112-127

63-71

63-71

70-79

280

C

48-55

48-55

96-111

54-62

54-62

60-69

240

D

40-47

40-47

80-95

45-53

45-53

50-59

200

E

32-39

32-39

64-79

36-44

36-44

40-49

160

U

(Unclassified) Öğrencinin E notu için gerekli olan puana ulaşamayarak herhangi bir puan aralığına yerleşemediğini ve sertifika hakkı bulunmadığını ifade eder.

 

*A* puanını elde edebilmek için öğrencinin A seviyesini tamamlaması ve Ünite 3 (P2), Ünite 4 (M2) ya da Ünite 5 (S2)’in puan toplamlarından en az 216 puan almaları gerekmektedir.

Tablo 2. Fizik AS/A-level Yeterliliği İçin Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Puan Aralığı ve Ünite-Puan İlişkisi

 

Seviyelere ve ünitelere göre alınabilecek en yüksek puanlar

Puan Karşılığı

Ünite 1

Ünite 2

AS Seviyesi

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

A Seviyesi

Alınabilecek en yüksek puan

100

100

200

100

100

100

500

A*

A* puanını elde edebilmek için öğrencinin A seviyesini tamamlaması ve Ünite 3, 4 ve 5’in puan toplamlarından en az 270 puan alması gerekmektedir.

A

80-90

80-100

160-200

80-100

80-100

80-100

400-500

B

70-79

70-79

140-159

70-79

70-79

70-79

350-399

C

60-69

60-69

120-139

60-69

60-69

60-69

300-349

D

50-59

50-59

100-119

50-59

50-59

50-59

250-299

E

40-49

40-49

80-99

40-49

40-49

40-49

200-249

U

(Unclassified) Öğrencinin E notu için gerekli olan puana ulaşamayarak herhangi bir puan aralığına yerleşemediğini ve sertifika hakkı bulunmadığını ifade eder.

Tablo 3: Kimya AS/A-level Yeterliliği İçin Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Puan Aralığı ve Ünite-Puan İlişkisi

 

Seviyelere ve ünitelere göre alınabilecek en yüksek puanlar

Puan Karşılığı

Ünite 1

Ünite 2

AS Seviyesi

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

A Seviyesi

Alınabilecek en yüksek puan

100

100

200

105

105

90

500

A*

A* puanını elde edebilmek için öğrencinin A seviyesini tamamlaması ve Ünite 3, 4 ve 5’in puan toplamlarından en az 270 puan alması gerekmektedir. 

A

80-90

80-100

160-200

84-105

84-105

72-90

400-500

B

70-79

70-79

140-159

74-83

74-83

63-71

350-399

C

60-69

60-69

120-139

63-73

63-73

54-62

300-349

D

50-59

50-59

100-119

53-62

53-62

45-53

250-299

E

40-49

40-49

80-99

42-52

42-52

36-44

200-249

U

(Unclassified) Öğrencinin E notu için gerekli olan puana ulaşamayarak herhangi bir puan aralığına yerleşemediğini ve sertifika hakkı bulunmadığını ifade eder.

 Tablo 4. Biyoloji AS/A-level Yeterliliği İçin Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Puan Aralığı ve Ünite-Puan İlişkisi

 

Seviyelere ve ünitelere göre alınabilecek en yüksek puanlar

Puan Karşılığı

Ünite 1

Ünite 2

AS Seviyesi

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

A Seviyesi

Alınabilecek en yüksek puan

100

100

200

100

100

100

500

A*

A* puanını elde edebilmek için öğrencinin A seviyesini tamamlaması ve Ünite 3, 4 ve 5’in puan toplamlarından en az 270 puan almaları gerekmektedir.

A

80-90

80-100

160-200

80-100

80-100

80-100

400-500

B

70-79

70-79

140-159

70-79

70-79

70-79

350-399

C

60-69

60-69

120-139

60-69

60-69

60-69

300-349

D

50-59

50-59

100-119

50-59

50-59

50-59

250-299

E

40-49

40-49

80-99

40-49

40-49

40-49

200-249

U

(Unclassified) Öğrencinin E notu için gerekli olan puana ulaşamayarak herhangi bir puan aralığına yerleşemediğini ve sertifika hakkı bulunmadığını ifade eder.