Haberler

Uluslararası Bilgi Kuramı, Gençlik ve Kültür Konferansına Katıldık

Eyüpoğlu Koleji tarafından 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen 14. Uluslararası Bilgi Kuramı, Gençlik ve Kültür Konferansı’na Uluslararası Bakalorya öğrencilerimizden Arkum Özkaya, Damla Tok, Eylül Kabakçı ve Can Arıhan, öğretmenlerimiz Osman Yavaşça ve Sandra Sweeney rehberliğinde katıldılar. “Bilgi ve Kültür” temalı TOK/ Theory of Knowledge Konferansı’nın amacı; farklı kültürlerden gelen IB DP (IB Diploma Programı) öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilerin “Bilgi ve Kültür” teması altında fikirlerini tartışmalarını, kültürleri görerek ve tanıyarak anlamalarını, İstanbul gibi zengin kültür mozaiğine sahip bir kentte teori ve pratiği bir araya getirmelerini, gençlerin birbirlerini anlayarak dünya kültürüne ve barışına hizmet etmelerini sağlamaktır. Uluslararası Bakalorya programlarını uygulayan okullarda TOK (Theory of Knowledge) olarak adlandırılan “Bilgi Kuramı” dersi programın önemli bir parçasıdır. Bu derste, öğrencilerin bilgi ve değer yargıları söylemlerine ve iddialarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını, başkalarının inanç ve yargılarına hoşgörü ve anlayış göstermelerini sağlamak amaçlanır.

Öğretmen ve öğrencilerimiz hazırlamış oldukları sunumları diğer katılımcılara sunmuş ve düzenlenen atölye çalışmaları, çalışma ve tartışma guruplarında yer almışlardır.