Haberler

7. Sınıf Öğrencilerimizden "Soyutlama" İsimli Sergi

7.sınıf öğrencilerimizle 21 Mart 2022 – 08 Nisan 2022 tarih aralığında Görsel Sanatlar derslerinde “Soyut Sanat” konusu incelenmiş, tartışılmış ve günümüze uygun malzemelerle uygulamalar yapılmıştır. Konu kapsamında, soyut sanatın nasıl ortaya çıktığı, öncüleri ve sanatçıların ortaya çıkardıkları eserlerin içeriği incelenmiştir. Ayrıca, Avrupa'da soyut sanatın öncülüğünü yapmış olan, 20. yüzyılda etkin rol oynayan kuramcı ve ressam Vasili Vasilyeviç Kandinsky tanıtılmıştır. Kandinsky, resim sanatının yanı sıra müzik sanatı ile de yakından ilgilenmiş bir sanatçıdır.  Duyduğu her notanın zihninde bir renge karşılık geldiğini keşfeden Kandinsky, bunu bir fırsata dönüştürerek müziği resme dönüştürmeye başlamıştır. Öğrencilerimiz de Kandinsky’nin müzik notalarını renklere ve biçimlere dönüştürmesinden esinlenerek soyut kavramları yani duygu ve düşüncelerini kendilerine göre oluşturdukları biçimlerle ifade etmişlerdir. Çalışmada, öğrenciler ifade etmek istedikleri duyguları veya düşünceleri için öncelikle renk belirlemişler ardından belirledikleri renklerdeki kartonlara kendi biçimlerini oluşturup kendi kompozisyonlarını kurmuşlardır. Duygularını ve düşüncelerini biçimlere dönüştürmeyi deneyimleyen öğrencilerimiz aynı zamanda soyut kavramların kendilerince nasıl somutlaştırılabileceğini de keşfetme fırsatı yakalamışlardır. Çalışmaların tamamlanmalarının ardından yapılan tüm çalışmalar D Blok 1. Kat koridoruna asılmışlardır. “Soyutlama” isminin verildiği sergi 20 Mayıs 2022 tarihine kadar D Blok 1.katta görülebilir.

Son DüzenlenmeSalı, 19 Nisan 2022 09:54