Haberler

20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü

Sosyal adalet, kişisel özgürlüklerden adil ayrıcalık fırsatlarına kadar servet farklılıklarının dağılımı karşılaştırılarak aksettirilen, bireyler ve toplum arasındaki denge ilişkisidir. Tarih sahnesi boyunca sosyal adalet kavramı, çoğu kez bireylerin toplumsal rol, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve toplumdan hak ettiklerini elde etme sürecine atıfta bulunmuştur. Sosyal adalet için mevcut küresel taban hareketlerinde, sosyal hareketliliğin önündeki engellerin kaldırılması, güvenlik ağlarının oluşturulması ve ekonomik adalet üzerine vurgu yapılmıştır. Sosyal adalet, toplum kurumlarına, insanların iş birliğinin temel faydalarını ve yüklerini almalarını sağlayan haklar ve görevler atar. İlgili kurumlar genellikle servetin adil dağılımını ve fırsat eşitliğini sağlamak için vergilendirme, sosyal sigorta, kamu sağlığı, devlet okulu, kamu hizmetleri, iş kanunu ve piyasaların düzenlenmesi gibi uygulamaları kapsamaktadır.

Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, 1995 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlendi ve Kopenhag Deklarasyonu ve Eylem Programı ile sonuçlandı. Bu zirvede 100'den fazla siyasi lider, yoksulluğun ve tam istihdamın yanı sıra istikrarlı, güvenli ve adil toplumların fethinin öncelikli hedeflerini gerçekleştirme sözü verdi. Bununla birlikte, insanları kalkınma planlarının merkezine koyma ihtiyacı konusunda da anlaştılar. Yaklaşık 10 yıl sonra, Birleşmiş Milletlere üye devletler, Şubat 2005'te New York'ta Sosyal Kalkınma Komisyonu'nun bir oturumunda toplandıklarında Kopenhag Deklarasyonu ve Eylem Programını gözden geçirdiler. Bunun beraberinde, sosyal kalkınmayı ilerletme taahhüdü verdiler. 26 Kasım 2007'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Şubat'ı yıllık Dünya Sosyal Adalet Günü olarak ilan etti. Günün ilk olarak 2009'da gözlenmesi planlandı. 2009’dan itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Sosyal Adalet Günü; uluslararası nitelikte olup yoksulluk, dışlanma, cinsiyet eşitliği, işsizlik, insan hakları ve sosyal koruma gibi konuları ele alma çabalarını içeren sosyal adaleti teşvik etme ihtiyacını kabul ederek bu konularda sağlanması gereken dayanışmanın anlam ve önemini ortaya koymaktadır.

Dünyada sosyal adaletin sağlanmasının önemine ve bu konudaki çalışma ve çabalara dikkat çekerek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü için 11. sınıf öğrencilerimizden Müzeyyen Sude Aksoy (11-U) ve Sude Çapoğlu (11-U) liderliğinde, Nazlı Bahar Akbulut (11-I), Osman Efe Koç (11-F), Barkın Baydar (11-D), Beren Bağcı (11-K), Defne Togay (11-U) ve Melissa Batmaca (11-U) bir video mesajı hazırladılar. Öğrencilerimiz bu mesajlarıyla sosyal adalet kavramının tanımı, ortaya çıkış nedenleri, önemi, sosyo-ekonomik etkileri, nasıl önlenebileceği ve geleceği konusundaki bilgi ve görüşlerini paylaşarak bu amaca katkıda bulunmayı hedeflediler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararıyla 2009 yılından beri kutlanan Dünya Sosyal Adalet Gününün sloganını hatırlatarak bu önemli mesaja dikkat çekmek istiyoruz: “Barış ve kalkınma istiyorsanız sosyal adalet için çalışın.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bir hükümet, ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır.” Adaletin bir çeşidi olan sosyal adalet de ulusal bilinç, birlik ve beraberliği sağladığı gibi dünya çapında da barış, huzur ve dayanışmanın teminatı olduğundan dolayı kesintiye uğramadan hepimizin katkılarıyla her daim var olmalıdır.

Son DüzenlenmeCuma, 19 Şubat 2021 13:47