Haberler

En Hızlı Gemi

06-10 Ocak 2020 tarihleri arasında 7. Sınıf öğrencilerimiz Fen bilimleri derslerinde “Çoklu Çözümler Projesi” kapsamında “ En Hızlı Gemi” etkinliğini yapmışlardır.

Bu etkinlikle öğrencilerimizin, tasarım temelli fen eğitimi kapsamında hava ve su direncini kavramları, sürtünme kuvveti bilgileri ile ilişkilendirmeleri, günlük yaşam örneklerini inceleyerek hava ve su direncini azaltacak yapıda bir tekne tasarlamaları amaçlanmıştır.

Öğrencilerimiz, eğlenceli bir öğrenme ortamında bir yandan akıl yürütme, tahmin etme, değerlendirme, yaratıcı düşünme, problem çözme, zamanı etkili kullanma, iş birliği ve karar verme gibi temel becerileri kazanırken; diğer yandan da konu kapsamında yer alan “Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar” kazanımını edinmişlerdir.

Ayrıca öğrencilerimiz bu etkinliği gerçekleştirirken temel bilgi ve becerilerini kullanabilme ve günlük yaşamdaki problemleri çözebilmek için yaratıcı çözümler üretebilme fırsatı bulmuşlardır.