Haberler

Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar’la Şiddetsiz İletişim Üzerine

7. sınıf, İletişim ve Sunum Becerileri öğrencileri, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar’ı ağırladı. İki oturumda gerçekleştirilen sunumda etkili iletişimin ögeleri vurgulandı. Beyin yapısının iletişime etkileri, iletişim çatışmalarının nedenleri, iletişimde beden dilinin önemi, dilin etkili kullanımı, şiddetsiz iletişim ve uzlaşma yolları üzerinde duruldu.