Haberler

Sosyal Bilgiler Dersinde Hikayelerimizi Tasarladık

6. Sınıf öğrecilerimiz Sosyal Bilgiler dersi kapsamında hikayeleştirme tekniği ile hazırlanmış olan “Kulenga Hikaye Yaratma Oyunu” ile keyifli ve verimli bir ders süreci gerçekleştirdi. 

Okulumuz bahçesinin uygun alanlarında gerçekleştirilen derslerde öğrencilerimiz; roller, sorumluluklar, farklılıklara saygı, toplumsal birliktelik ve ön yargı temalarından oluşan hikayeler tasarladı. Paylaşım ve eşitlik çemberinde hikayelerini resmederek, canlandırarak ve doğaçlamalar yaparak sergilediler.  Öğrencilerimizin tasarladığı bu hikayeler, onların kendini ifade edebilme, yaratıcılık, empati kurma ve duygusal okuryazarlık becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.