Haberler

Müzelerle Zamanda Yolculuk Kulübü “İletişimin Hikayesi”

“Müzelerle Zamanda Yolculuk Kulübü”nün 6.sınıf öğrencileri, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Müdür Yardımcısı İbrahim COŞKUN ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Büşra DÖNMEZ rehberliğinde PTT Pul Müzesi’ni gezdiler. 

İletişim araçlarından biri olan mektuplar ve bu mektuplar da kullanılan pulların yer aldığı müze de 6000 adet farklı pul sergilenmektedir.  Dünya pulları, Osmanlı Devleti pulları, Anadolu hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları, Atatürk-spor-doğa gibi farklı tematik pullar bunlardan bazılarıdır. Pulların yanı sıra geçmişten günümüze Posta, İstiklal Harbi’nde PTT ve Nostaljik PTT alanları da müze de yer alan diğer bölümlerdir. 

Öğrencilermiz, insanların temel ihtiyaçları arasında sayılan haberleşmenin, bazen bilginin bazen de duygularımızın paylaşılması gereksiniminden hareketle Sümerler’in yazıyı icadıyla ortaya çıktığını bugün ise farklı formlara dönüştüğünü görme fırsatı elde ettiler. Müze gezisi esnasında öğrencilerimiz, yaşamamızda kullandığımız iletişim araçlarının geçmişten günümüze gerçekleşen dönüşümünü yaratıcı drama teknikleri kullanılarak hazırlanan oyun ve etkinliklerle sorgulayarak bu araçlarının insanlara ve  toplumlara etkilerini değerlendirdiler.

Son DüzenlenmeSalı, 05 Mart 2019 09:10