Haberler

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gerekliliklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır." K. Atatürk

4. sınıf öğrencilerimiz Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84. Yılı nedeniyle hazırladıkları radyo programında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmının kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflendiğini belirterek, bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin, Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerden olduğundan bahsettiler.

  

1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur. Kadınlara tanınan bu hakların o yıllarda birçok Avrupa devletlerinde bile bulunmayışı, Atatürk’ün kadın haklarına verdiği değer ve önemi en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

Son DüzenlenmePerşembe, 06 Aralık 2018 14:40