Haberler

Bilge Kunduz Etkinliğine Katıldık!

Birçok ülkede aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yeteneklerini test eden çevrimiçi olarak düzenlenen Bilge Kunduz Etkinliği, Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Zümresi tarafından 5. sınıflar düzeyinde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte öğrencilere enformatik ile ilgili ve teknoloji hakkında düşünmeyi gerektiren kısa sorulardan oluşan Bilge Kunduz görevleri verildi. Bu görevleri çözebilmek için öğrencilerimiz, bildiklerini gözden geçirme, hesaplama yapma, karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullandılar.

Bilge Kunduz Etkinliği, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. İlk uluslararası enformatik etkinliği, 2004 yılında Litvanya’da düzenlenmiş ve daha sonra hızla diğer ülkelere yayılmıştır. Başlangıcından bu yana, birçok Avrupa ülkesi etkinliğe katılmış ve katılmaya devam etmektedir.

 

    

Son DüzenlenmePazartesi, 12 Kasım 2018 13:57