Haberler

Matematik Okur-Yazarlığı Semineri

    

10 Şubat ve 17 Şubat 2018 Cumartesi günlerinde Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN tarafından Matematik Okur-Yazarlığı Semineri, sınıf öğretmenlerimizle birlikte gerçekleştirilmiştir. Seminerde “Sayı Hissi” ve “Tahmin” becerilerinin önemi ve tüm matematiksel öğrenmeyi nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Kazanılan sayı hissinin dört işlem öğretiminde taşıdığı önem ve buna bağlı olarak iyi öğrenilmiş dört işlemin tüm matematiksel yaşantıyı nasıl etkilediği özellikle vurgulanmıştır. 

    

Son DüzenlenmeSalı, 20 Şubat 2018 14:39