Haberler

Bilge Kunduz Etkinliği’ni Gerçekleştirdik

     

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir.

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz görevi geliştiren kişilerin amacı, öğrencileri motive eden, ilginç, enformatik ile ilgili ve teknoloji hakkında düşünmeyi gerektiren sorular üretmektir. Bilgisayar okuryazarlığı ve enformatik ile ilgili olası konular da görevlerde yer alabilmektedir.

Birçok ülkede aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yeteneklerini test eden Bilge Kunduz etkinliği okulumuzda 5-6. sınıflarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizle Seçmeli Bilişim Teknolojileri dersinde uygulanmıştır. 

    

Son DüzenlenmePazartesi, 11 Aralık 2017 08:02