Duyurular

Akademik Başarı Bursu

Sayın Velimiz,

Bilindiği üzere Okulumuzun 8. Sınıfından mezun olup, Lisemizin 9. sınıfına devam eden öğrencilerimizden TEOG sınavı sonucuna göre;  % 0-0.99 dilimine girenlere % 100, % 1-1.99 dilimine girenlere % 80 ve % 2-2.99 dilimine girenlere ise % 60 oranında burs verilmektedir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Orta Öğretime Geçiş Sınavı ile ilgili öngördüğü değişikliklere paralel olarak, 2018-2019 öğretim yılında Lise Kısmımızın 9. sınıfına kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizin başvuracağı “Akademik Başarı Bursu” koşulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınav uygulaması ve yine Bakanlığımızın açıklayacağı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Vakıf Yönetim Kurulumuzca belirlenecektir.  

Bu çerçevede 2018-2019 öğretim yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin 9. sınıfına kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, söz konusu “Akademik Başarı Bursu”ndan faydalanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı Haziran ayında yapmayı planladığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına mutlaka girmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ayşe Nalan KASKAN
Ortaokul Müdürü

 

Son DüzenlenmeCuma, 01 Aralık 2017 15:16