Duyurular

5. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN TOEFL SINAVI

Sayın Veli,

TED Okullarında yabancı dil eğitiminde amaç, öğrencilerimize etkili bir şekilde konuşma, yazma, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olarak İngilizceyi özgüven içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Amacımıza  ulaşmak için Genel Merkez tarafından tüm TED Okullarına özel olarak (k12) hazırlanan ve MEB onaylı İngilizce Programımız, sağlanan mesleki gelişim olanakları ile öğretmenlerimiz, özenle seçilen kitaplar ve yabancı dil eğitim yöntemlerimiz en önemli araçlarımızdır. Hedefimiz ise, öğrencilerimizin 8.sınıf sonunda “Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference) ‘nda tanımlanan B1+ ve üstü düzeyinde ve 10.sınıf sonunda B2 ve üstü düzeyine ulaşmalarıdır.

Bahsi geçen düzeylere ulaşıldığını belgelemek için, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8.sınıf öğrencilerimize TOEFL Junior ve 10.sınıf öğrencilerimize TOEFL ITP sınavı iki aşamalı olarak I ve II. dönem uygulanacaktır.

Ayrıca okulumuz 5.sınıf öğrencilerimize yönelik iki aşamalı I ve II dönem,  TOEFL Primary Step 2 sınavı uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Ayşe Nalan KASKAN
TED Ankara Koleji Vakfı
Özel Ortaokulu Müdürü

 

Sınav Tarihleri

II. Aşama

31 Mart 2018 Cumartesi 

Son DüzenlenmeSalı, 14 Kasım 2017 10:02