Integrated Projects?

Integrated Projects nedir?

Creativity-Yaratıcılık, Action-Hareket ve Service-Toplum Hizmeti'nin aynı aktivitede beraber veya en az ikisinin birlikte yer alması demektir. Yukarıdakilerden bir ya da bir kaçı aynı aktivite içinde bulunabilir. Öğrencinin en az bir tane kendi başlattığı "integrated proje"de yer alması gerekir.