İnsan Hakları

İnsan Hakları

Demokrasi kültürünü ve bilincini oluşturmada okullara önemli görevler düşmektedir. İnsan olma, birey olma ve yurttaş olma kavramlarını da içeren demokratikleşme süreci okulun doğal ortamında iletişim ve etkileşim ile mümkün olabilmektedir. 2015-2016 öğretim yılında 4. sınıflar için ilkokul haftalık ders çizelgesine “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinin konulması bu görüşü destekleyen bir uygulama olmuştur.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi okulumuzda, adı öğrencilerin öneri ve oyları ile belirlenen bir proje  kapsamında ele alınmıştır. Proje kapsamında insan olma, hak ve özgürlükler, adalet ve eşitlik, uzlaşı, kurallar, birlikte yaşama konu başlıkları etkili öğretim materyalleri ve öğrenme süreçleri ile desteklenerek öğrenciler tarafından içselleştirilmesi, davranışlara dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

 

Proje kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde planlanmış etkili öğrenme-öğretme süreçleri uygulanmaktadır.

1) Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerinin gelişimini desteklemeye yönelik örnek olay inceleme çalışmalarının yapılması,
2) Öğretim programındaki kazanımlarla ilişkilendirilmiş kısa filmler, belgesel ve animasyonlar ile soyut kavramların somutlaştırılarak öğretimi,;
3) Çıtır Çıtır Felsefe, Filozof Çocuk, Çocuk Olmaya Hakkım Var, Çocuklar İçin Felsefe vb. çocuk kitapları aracılığıyla hak, sorumluluk, demokrasi, uzlaşı konularına yönelik okuduğunu anlama çalışmaları ile farklı ve çok yönlü düşünmenin desteklenmesi,
4) Sosyal medya ve basında yer alan ders içeriği ile  ilişkilendirilmiş haber, reklam vb. metinler üzerinden küçük, büyük grup tartışmaları gerçekleştirilmesi,
5) Ders içeriğine uygun konu başlıkları ile forum, münazara, konuk söyleşileri düzenlenmesi,
6) Toplum-okul iletişimini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçekleştirilmesi.