Genel Müdürümüzün Özgeçmişi

SEVİNÇ ATABAY

1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda göreve başlayan Sevinç Atabay 1991-1993 yılları arasında Eğitim Ataşesi olarak Chicago/ABD'de bulunmuş, Talim ve Terbiye Kurulu'nda Program Geliştirme Dairesinde, yabancı dil programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, erken yaş dil öğrenim metodlarının geliştirilmesi gibi alanlarda görev yapmış ve Kitap Yazım Komisyonları'nda Başkanlık yapmıştır.

2000 yılından bu yana Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Topluluk Programları Genel Koordinatörü olarak ve AB'nin eğitim politikalarının tanıtılması alanlarında çalışmış olan Atabay Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden ve AB Genel Sekreterliğinden 27 yıllık kamu hizmetinin ardından 2006 yılının Ocak ayında emekli olmuştur.

Halen Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü olarak görev yapan ve Avrupa Birliğinin anlaşılması için oluşturulan AB Takımının ve TÜSİAD Eğitim Komisyonunun da üyesi olan Atabay'ın İngilizce öğretimi ve AB eğitim politikaları konularında yayınları vardır (e-Ülke-e-Avrupa 2005, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Comenius-Okul Eğitimi, 6. Çerçeve Programı Türkiye'ye Ne Getirir?, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Eğitim, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları). Evli ve bir çocuk annesidir.

Sevinç Atabay 
TED Ankara Koleji Genel Müdürü