Forum

“Atatürk ve Gençlik” Konulu Forum
19 Mayıs 2020 Salı
13.30 - 14.50

forumAfis

Mustafa Kemal Atatürk “Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” sözleriyle “düşüncenin her zaman taze ve diri tutulması ve düşünmenin çağdaşlaşma yolunda en önemli kılavuz olması”na dikkat çekmiş, gençliğin düşünerek ve sorgulayarak ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmanın mümkün olduğunu görmelerini istemiş, gençleri “düşünce gençliği” haline getirmeyi ve onları gelecek için yüreklendirmeyi dilemiştir.  

Bizler, Türk gençleri olarak bize bırakılan bu mirasın ne kadarını aldık, ne kadarını geliştirip zenginleştirebildik? Bu görev ve sorumluluğun ne kadar bilincindeyiz? Mustafa Kemal Atatürk’ün yaratmak istediği “genç fikir- gerçek fikir” eşleşmesini yaşama geçirebilmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak adına bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Tartışalım.