Formlar

FORMLAR

1) Günlük (Journal) 
Öğrencinin deneyimlerini paylaştığı ne tür başarılara ulaştığını yansıttığı günlüğüdür. Bu günlükte öğrenci, aktivitelerinin resim, program, broşür gibi kanıtları da ekler. Belirli dönemlerde CAS Koordinatörü tarafından kontrolü yapılır. (ÖRNEK JOURNAL SAYFASI)

2) CAS Activity Reflection Form 
Her aktivite için bir seferlik doldurulan formlardır. Program sonunda öğrenci FORMDA YER ALAN  7 KAZANIMA  ulaşılmalıdır.