Formlar

FORMLAR

1) Günlük (Journal) 
Öğrencinin deneyimlerini paylaştığı ne tür başarılara ulaştığını yansıttığı günlüğüdür. Bu günlükte öğrenci, aktivitelerinin resim, program, broşür gibi kanıtları da ekler. Belirli dönemlerde CAS Koordinatörü tarafından kontrolü yapılır. (ÖRNEK JOURNAL SAYFASI)

2) Monthly Participation Form
Her ay sonunda öğrenci o ayda neler yaptığını başlıklar halinde CAS Ofis'e sunar. Bu belgeler CAS Ofis'te öğrenci için açılmış dosyada tutulur.

3) CAS Progress Form
Öğrencinin dönem dönem CAS Koordinatörü ile olan görüşmelerini imza karşılığı gösterdiği belgedir. CAS Koordinatörü tarafından öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.

4) CAS Activity Reflection Form 
Her aktivite için bir seferlik doldurulan formlardır. Program sonunda öğrenci 8 Öğrenme Sonucu'na ulaşılmalıdır.