Fizik-Kimya-Biyoloji Günleri (FKB)

Fizik-Kimya- Biyoloji (FKB) Günleri

Temel bilimlerin hayatımızdaki yeri ve öneminin vurgulanması, bilimsel düşünce becerisinin yaygınlaşması, araştırma ve deney yoluyla öğrencilerimizin keşfetmenin mutluluğuna varmaları ve bilimin eğlenceli yanlarının da olduğunu görmeleri amacıyla Lise Kısmımızda her yıl Fizik, Kimya ve Biyoloji (FKB) Günleri düzenlenmektedir.