Dünya Felsefe Günü

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ nedeniyle felsefenin gündeme gelmesi önemlidir; çünkü gerek dünyada gerekse ülkemizde felsefeye duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını görüyoruz.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu problemler kadar, ülkemizin kendine özgü problemleri de, olaylara felsefenin ışığında bakabilmeyi gerekli kılmaktadır. Savaşların ve çatışmaların bitmek bilmediği, günümüz dünyasında barış, özgürlük, insan hakları, insanın onuru ve değerlerin savunulmasında felsefenin temellendiriciliği ve yol göstericiliği büyük önem taşımaktadır. Yaşadığımız dünyayı daha iyi, daha insancıl bir dünyaya dönüştürmede felsefenin işlevi yaşamsal bir önem taşımaktadır.

 

Biz de TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Felsefe Zümresi olarak bugünü etkinliklerimiz ile yaşamak ve yaşatmak istedik.

HI-TECH salonunda “Hızlanmış Zaman Nedeni İle Zamansız Olan Bilgiyi Ayırt Etme” serüvenine çıktık. 11. Sınıf TM UB öğrencilerimiz 3D olarak hazırladıkları sunum ile “Bilginin Kaynağı” konusundaki farklı görüşlere yer veren filozofların düşüncelerini paylaştılar.

Tarafsız Bölge topluluğu bir gün önce hazırladıkları, felsefe sorunsalları, farklı yaklaşımlar ve görsellerle renklendirdikleri duvarın önünde  “Sen ne dersin?” etkinliğini gerçekleştirdiler. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin felsefi konularla ilgili fikirlerini özgürce anlatmalarını amaçladılar.

 TED Münazara Topluluğu üyeleri  “Düşünce suçlarına genel af uygulanmalıdır / uygulanmamalıdır” konulu bir gösteri maçı  düzenlediler.

Felsefe aracılığı ile yapılan paylaşımlar, sizin kendi uğraşlarınız ile bundan sonra ilgileneceğiz konulara ışık olsun, zihinleriniz gökkuşağının renklerine bürünsün, yolunuz aydınlık, düşünsel dünyanız farklı ve çok renkli olsun…

 Dünya Felsefe Günümüz Kutlu Olsun…