Doktorumuz diyor ki...

“Beta” ya Karşı Duyarlı Olalım!

“Beta” ya Karşı Duyarlı Olalım!

Genellikle üst solunum yolu sekresyonları ile bulaşan ve etkilenen kişilerde ateş, boğaz ağrısı, boyun bölgesi lenf bezlerinde şişlik, karın ağrısı ve eklem ağrıları, vücutta döküntü ve bazen de kızıl tablosuna yol açabilen grup A beta hemolitik streptokok (GABHS) enfeksiyonu sıklıkla 2 yaş üstü çocuklarda görülen ve okul, kreş gibi toplu yaşanılan ortamlarda çabuk yayılabilen bir enfeksiyondur. Tanıda klinik bulguların varlığı yanı sıra kanda beyaz küre yüksekliği ve pozitif boğaz kültürü önemlidir. Ancak, her ne kadar direkt temaslarda (hasta ile temas) bulaş oranı % 35 ise de, klinik bulgular olmadığında, komplikasyon gelişmediğinde (eklem romatizması ya da böbrek tutulumu ) asemptomatik (belirtisi olmayan) aile üyelerinde, okul ya da kreş arkadaşlarında kültür kontrolü önerilmemektedir. Ayrıca, yapılan kültür sonuçları bugünden yarına bir garanti sağlamayıp çocuğun sadece o anki durumunu belirtmektedir.

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu genel bakış açısı ile tüm TED Ankara Koleji Okulları’nda rutin boğaz kültürü uygulamamız yoktur. Ancak son günlerde sınıflarımızda boğaz kültüründe GABHS üreyen birkaç çocuğun bulunması nedeni ile çocuklarınıza (özellikle boğaz ağrısı, ateş, karın ağrısı, eklem ağrıları gibi klinik bulgular varsa) tarafınızdan kontrol amaçlı boğaz kültürü yaptırılması uygun olacaktır. Çocuğunuzun klinik bulguları ve/veya boğaz kültürü sonuçları arzu ettiğiniz takdirde okulumuz doktorları tarafından da değerlendirilerek gerekirse uygun tedavileri düzenlenebilecektir. Kültür sonucuna göre beta enfeksiyonu saptanan çocukların tedavi başlangıcından sonra klinik bulgularda düzelme olana kadar (en az 48 saat) okula gönderilmemesi, hem kendi çocuğunuzun hem de aynı çevreyi paylaşan diğer çocukların sağlığı açısından önemlidir.