Doğruluk

VELİ BÜLTENİ
SOSYAL GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

“DOĞRULUK & DÜRÜSTLÜK”

“Doğruluk ve Dürüstlük” ve “Adalet” kavramları iç içe geçmiş kavramlardır. Doğruluk, her yerde ve her durumda doğru olma hali, doğru olana yakışır şekilde davranmaktır. Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olmasıdır. İçinde bulunulan durum için en iyi ve geçerli olabilecek kararı alabilmektir. Başkasının hakkına saygı duymak, açık ve samimi olmak, başkalarını aldatmamak, adil olmaktır. Sağduyudan ayrılmadan bir yol izlemektir. Doğruluk; düşüncede, sözde, niyette, iradede, azimde ve davranışlarda doğruluk olarak ortaya çıkar.

“Adalet, birisine ya da bir şeye hakkını vermek, hakkı gözetmek, yerine getirmek, doğruluktur. “Adalet, insanlar arasında ayırım yapmamayı, insanların hakkını korumayı, zulme rıza göstermemeyi, zalime karşı durmayı, ihtiyacı olana yardım etmeyi içerir. Bu yönüyle adalet, bir karar vermek gerektiğinde tarafların hakkını korumayı, olayları çok yönlü değerlendirmeyi, önyargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, hakkaniyeti, dürüstlüğü, hoşgörüyü, özellikle de merhameti ve şefkati gerektirir. Adil kişi, kendisine bir zarar gelecek olsa dahi, doğru olan neyse onu yerine getiren kişidir.

Değerler Eğitimi programı içinde “Doğruluk-Dürüstlük” değerlerini işleyeceğimiz çalışmalarda hedeflerimiz:

-   Doğruluğun ve dürüstlüğün ne olduğunu kavrayabilme,

-   Doğruluk, dürüstlük ve adalet arasındaki bağı kavrayabilme,

-   Dürüst davranışın ayırdına varabilme ve tercihini dürüstlükten yana kullanabilme,

-   Doğru sözlü olmanın önemini kavrayabilme,

-   Doğru ve yanlış davranışlar arasındaki farkları kavrayabilme.

-   Doğru davranışları içselleştirebilmedir.

“DOĞRULUK”tan yana inisiyatif geliştirebilen

“DÜRÜST” bireyler yetiştirmek istiyorsanız…

Çocuklar diğer pek çok konuda olduğu gibi doğruluk ve dürüstlük, adalet kavramlarını da önce ailelerinden, onları gözlemleyerek, olaylar karşısındaki tavır ve tutumlarını inceleyerek öğrenirler. Onların davranışlarını modellerler.

Öneriler

·         Çocuklarınıza güvendiğiniz, onların doğru ve dürüst olduklarına inandığınız mesajını verin.

·         Kendi yaşamınızdaki iletişim ve ilişkilerinizde doğru ve dürüst davranışlarınızla çocuğunuza iyi bir model olun.

·         Başkalarında güven uyandırmak ve başkaları tarafından kabul görmek için dürüstlüğün önemli olduğunu vurgulayın.

·         Çocuğunuza verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin.

·         Çocuklarınızın ihtiyaçlarına aynı derecede duyarlı olun. Cinsiyetinden ya da yaşından dolayı çocuklarınıza ayrıcalıklar tanımayın.

·         Hata yaptığında, sonrasında doğruyu söylediğinde “bir de utanmadan ben yaptım diyorsun” gibi ifadeler kullanmaktan kaçının.

·         Çocuğunuza “bunu sakın ona söyleme” ya da “gizle” gibi uyarılar yapmayın. Bu ifadeler onda dürüst olmanın her zaman gerekmediği mesajını uyandıracaktır.

·         Aşırı tepki göstermeyin, sinirlenmeyin ve kırıcı olmaktan kaçının. Tüm bu davranışlar çocuğun dürüst olmasını engelleyebilir.

·         Karşılaşılan durum her ne olursa olsun, tatlıya bağlayabilecek yöntemler bulabileceğinizi onlarla paylaşın, böylece sorunların üzerini örterek büyümesine neden olmazlar.

·         Çocuğunuz doğru söylediğinde onu etkili bir şekilde dinleyip, yapıcı bir şekilde sorunu çözmeye çalışın.

·         Çocuğunuz dürüst olmadığında başkalarına karşı onu korumaya çalışmayın. Bedelini ödemesine izin verin. Böyle bir durumda çıkabilecek sorunları siz çözmeyin; ama onu yalnız da bırakmayın. O an için üzülse bile sonunda kazançlı çıkacaktır.

·         Yaptığı hataları örtbas etmeyin. Bu onun tekrar aynı davranışı yapabileceği mesajını almasına neden olur.

·         Olumsuz davranışla ilgili gerekli yaptırımları uyguladıktan sonra günlük davranışlarınıza ve olumlu geri bildirimlerinize geri dönün.

·         Çocuğunuz bir konuda hata yaptıysa o hatayı yüzüne vurmayın. Çocuğunuzu “yalancı” vb. vasıflarla damgalamaktan kaçının.

·         Çocuğunuzun duygularını ifade etmesine izin verin.

·         Çocuğunuz gerçeği anlatmak istediğinde ona fırsat tanıyın. “Sus konuşma, seni dinlemek istemiyorum.” gibi ifadeler, onun yaşadıklarının ve gerçeği söyleme isteğinin bir anlamı olmadığı mesajını verir.

·         Dürüst olmamanın aslında en çok kendini aldatmak anlamına geldiğini vurgulayın.

·         Çocuğunuza gerekli ilgi ve sevgiyi gösterin ve onu iyi davranışlarından dolayı takdir edin.

Kaynaklar:

KARATEKİN, N.G. (2005). Helik – Karakter Okulu Aile Seti. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.