Basın ve Halkla İlişkiler

Basın-Halkla İlişkiler birimi, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının kurum kimliğinin; kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi yönünde kurumumuzun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Basınla ilgili çalışmalar

Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulmakta, medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmeleri sağlanmakta, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlenmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan eğitim ve kurum haberlerinin takibini yapan birimimiz, bunları arşivleme, gerekli görülen durumlarda aktüalite ile ilgili diğer birimleri bilgilendirmektedir. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri

TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında organize edilen kültür, sanat, spor vb içerikli seminer, sergi, toplantı, tören, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleşmesinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışan Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli halkla ilişkiler duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir. Velilerimizi okulumuzda gerçekleştirilen faaliyetler konusunda bilgilendirmek amacıyla periyodik olarak Veli Bültenleri hazırlayan birimimiz, diğer birimlerimizin hazırladıkları çeşitli kitap, kitapçık, broşür vb. yayınların tasarımında da profesyonel destek sunmaktadır.

Okulumuzun resmi internet sitesi www.tedankara.k12.tr Basın Halkla ilişkiler birimi tarafından hazırlanmakta ve güncellenmekte,ayrıca halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmak üzere grafik, fotoğraf, sunum, kısa film vb. her türlü görsel-işitsel materyal bölümümüz tarafından hazırlanmaktadır.

İç ve dış müşteriler ile kurum ilişkilerini pozitif yönde geliştirecek faaliyetlerde bulunan, veli-okul diyaloğu ve işbirliğinin en sağlıklı ve verimli biçimde yürütülmesi için çaba gösteren Basın Halkla İlişkiler birimimiz, e-posta, telefon, faks, bireysel görüşme, vb. iletişim kanallarıyla bilgi almak veya öneri/istek/ şikayet bildirmek üzere yapılan başvuruları yazılı ya da sözlü olarak en kısa zamanda cevaplandırmakta veya talepleri ilgili kişi/bölüm/ kısımlara yönlendirmektedir. Birimimiz, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli arasında kurulan sağlıklı iletişimin, kurum kimliğini yansıtan en önemli ögelerden biri olarak görmekte ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yürütmektedir. Velilerimiz her türlü soru, sorun ve önerilerini,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta göndererek veya 586 90 00/4211-4217 no.lu telefonlardan birimimizle iletişime geçebilmektedirler.