CAS ne tür öğrenci tipine uygundur?

CAS ne tür öğrenci tipine uygundur?

CAS Programı aşağıdaki öğrencileri geliştirmeyi amaçlar: 

- yansıtıcı düşünürler-güçlü yönlerini ve sınırlarını anlayabilirler, -hedefleri belirleyip kişisel gelişim için stratejiler tasarlayan

- yeni zorluklar ve roller üstlenmeye istekli 

- toplumun bir üyesi olarak topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını bilen 

- süreklilik içeren ve işbirliği gerektiren projelere aktif katılan 

- dengeli-entellektüel, fiziksel, yaratıcı ve duygusal deneyimler içeren aktiviteleri önemseyen