CAS ne değildir?

CAS ne değildir?

- Diploma Programı'nın halihazırda bir parçası olan ders, aktivite ve proje.
- Öğrencinin maddi olarak ya da başka bir şekilde ödüllendirildiği aktivite (bu fayda anlamlı bir organizasyona tamamen geçirillirse olabilir). 
- Basit, cansıkıcı, kendini tekrarlayan işler. 
- Kurumun işleyişini bilmeden,

Sadece sandviç yaparak,
Yaşlılar ve çocuklarla iletişime geçmeden 
Huzurevi'nde ya da Çocuk Esirgeme Kurumu 'da çalışmak

- Pasif bir meşguliyet (müze gezmek, tiyatro izlemek, sergi gezmek, konser izlemek vs.) öğrenci bu aktivitelere aktif olarak katkıda bulunuyorsa CAS Aktivitesi olabilir. 
- Her türlü aile içi görev. 
- Dini özveri ve etkinlik. 
- Amaçsızca para toplamak. 
- Öğrencinin performansını onaylayıp değerlendirebilecek bir liderin olmadığı aktiviteler. 
- Toplumdaki değişik gruplar arasında ayrıma yolaçan aktiviteler.