Okulumuzda BTEC

Okulumuzda BTEC

Merkezi İngiltere olan BTEC programları TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları’nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır. BTEC dersleri, MEB mevzuatına göre okulumuzda uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler kapsamında aşağıda belirtildiği gibi yer almaktadır.

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı (BTEC Level 1 Award in Social Media)

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı, öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Bu program okulumuzda 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 7. ve 8.  sınıflarda seçmeli “BTEC Sosyal Medya” dersive hazırlık sınıfında “İngilizce” dersi kapsamında, haftada 2 ders saati olacak şekilde bir yıl süreyle uygulanmaktadır. Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 6’dır. 6 kredinin tamamlanması için ayrılan süre 41 saattir. Bu sürenin 25 saati, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek çalışmalara; kalan 16 saat ise, ders ve okul sonrası yapılacak proje, araştırma, ürün dosyası vb. çalışmalarla ayrılmıştır.

Öğrenciler bu programı tamamladıklarında,

·   eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenirler.

·   izledikleri filmlerin, dizilerin, reklamların, takip ettikleri bilgisayar oyunlarının, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenirler.

·   medya iletilerini çözümleyebilirler.

·   sosyal medya kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerin farkında olarak, sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmeyi öğrenirler.

·   iş bulabilme imkânlarını kolaylaştırıcı ve mesleki eğitimlerini destekleyici becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) kazanırlar.

·    İngilizce dil becerilerini geliştirirler.

·    geleceğin mesleklerinden biri olan “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi olurlar.

BTEC 2. Seviye Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTEC Level 2 in Certificate in Information Technology)

BTEC 2. Seviye Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı, öğrencilere bilgi teknolojileri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Bu program okulumuzda 2015-2016 öğretim yılından itibaren 8. sınıflarda seçmeli “BTEC Bilgi Teknolojileri” dersi kapsamında haftada 2 ders saati olmak üzere bir yıl süreyle uygulanmaktadır. Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken kredi sayısı 15’tir. 15 kredinin tamamlanması için ayrılan süre 90 saattir. Bir öğretim yılı sürecek bu program kapsamında bir zorunlu ve bir seçmeli ünite tamamlanır. Tamamlanması gereken zorunlu ünite “Bilgi Teknolojilerinde İletişim” ünitesidir ve 5 kredidir. Kalan 10 kredi ise, 30 seçmeli ünite arasından (“Yazılım Tasarımı”, “Bilgisayar Grafikleri”, “Veri tabanı Tasarımı” vb.) belirlenecek olan bir seçmeli ünite ile tamamlanır.

Öğrenciler bu programı tamamladıklarında,

·   hitap edilen hedef kitleye uygun bir şekilde iletişim kurmayı,

·   bilişim teknolojileri endüstrisini ve sektördeki iş olanaklarını,

·    farklı bilişim teknolojileri araçlarını kullanmayı,

·    teknolojik ürün tasarımı yapmayı,

·    iletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenirler ve

“Bilgi Teknolojileri Uzmanlık Belgesi” sahibi olurlar.

BTEC 3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması (BTEC Level 3 Extended Diploma in Art and Design)

BTEC 3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması programı, öğrencilere sanat ve tasarım alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren 10. sınıflarda seçmeli sanat dersi kapsamında haftada 5 ders saati olmak üzere iki yıl süreyle uygulanmak üzere ele alınmıştır. İki yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 180’dir. Program 50 kredilik zorunlu ve 130 kredilik seçmeli üniteleri kapsamaktadır. Seçmeli üniteler, üç boyutlu tasarım, el sanatları, moda ve tasarım, güzel sanatlar, grafik tasarımı, fotoğrafçılık, etkileşimli medya ve tekstil alanlarından seçilebilmektedir.

Öğrencilerbu programın diplomasını aldıklarında

·   21.yüzyılın ekonomik gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olan tasarım becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

·   bu program kapsamında edindiği beceriler ve hazırladıkları portfolyo (ürün dosyası) ile sanat eğitimi veren üniversitelere girişte öncelik kazanırlar.

·   3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması’ nı doğrudan kabul eden üniversitelere giriş hakkı kazanırlar.