AS&A LEVEL

AS&A LEVEL

Oxford Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance (AQA)) Sınavlar Merkezi, uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer almaktadır. Oxford Uluslararası AQA Sınavlar Merkezi, yüksek kaliteli öğretim programları, değerlendirme olanakları ve program uygulayıcılarına destek vererek dünya standartlarında eğitim sunmaktadır. Oxford Uluslararası AQA, Oxford Üniversitesi’nin bir parçasıdır. Üniversite ile aynı eğitsel değerler ve üniversitenin geçmişten bugüne taşıdığı ve sürdürdüğü mükemmellik ve kararlılık Oxford Uluslararası AQA tarafından paylaşılmaktadır. Oxford yeterlilikleri uluslararası arenada dünyanın önde gelen üniversiteleri, işverenleri tarafından kabul edilmekte ve öğrenenlere, dünya çapında geçerli belgeler sağlanmaktadır. Vizyonu eğitimde uluslararası standartlara önderlik etmek ve misyonu yüksek kalitede öğretim programları, değerlendirmeler ve hizmetler vererek eğitimde mükemmeliyetçiliği yakalamaktır.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde öğrencilere çeşitli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası programlardan yararlanma olanağı da sunulmaktadır. Öğrencilerin farklı kültürlerin aynı ya da benzer konulara bakış açısını anlama ve eğitsel anlamda fayda sağlama öneminin farkında olan TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, öğrencilerine Oxford Uluslararası Tamamlayıcı İleri (AS (Advanced Subsidiary)) ve İleri (A (Advanced)) Seviye Yeterlilik Programlarını sunmuştur.

Oxford Uluslararası AS&A Seviye Yeterlilik Programları Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında bulunan çoğu ülkede, 500’den fazla okulda tercih edilmektedir. Güvenilir ve geçerli değerlendirmeler sunan yeterlilik programları, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilerek 100 yıllık deneyim, akademik araştırma ve uluslararası uygulama sonuçları temel alınarak hazırlanmaktadır. Programlar, İngiliz sistemindeki yenilikleri ve değişiklikleri bünyesinde barındırmaktadır. Oxford Uluslararası AQA Yeterlilik Programları, üniversite eğitimine ve yükseköğretime hazırlık amacıyla ileri düzeyde eğitim almayı tercih eden lise öğrencileri için hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan eğitim ve denklik programıdır.

Binlerce öğrenci her yıl AS ve A seviyeleri yetkinlikleri ile öncü üniversitelere kabul edilmektedir. Bu program öğrencilerin Birleşik Krallık, İrlanda, Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Çin, Hong Gong, Malezya, Almanya ve İspanya üniversiteleri dâhil dünyanın en önemli üniversitelerine girmelerini sağlamaktadır. Birleşik Krallık üniversitelerinin çoğu ve Columbia, Cornell, MIT ve Pittsburg dâhil 100’den fazla Amerikan üniversitesi AS ve A seviye sertifikalarını, diplomalarını kabul etmektedirler. 

A Seviye yeterlilik programı AS ve A2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Oxford Uluslararası AQA, A Seviyesi 2 yılda tamamlanmaktadır. Öğrenciler, AS seviyesini 1 yılda tamamlayarak sadece AS Seviyesini almış olurlar. Diğer bir tamamlama seçeneği ise öğrencilerin, ilk yıl AS seviyesini ikinci yıl ise A seviyesinin diğer bir bölümü olan A2 bölümünü tamamlayarak A seviye belgesini elde etmeleridir.

AS ve A seviyelerinde konu alanları 7 genel konu başlığı altında toplanmıştır ve öğretim programları kapsamlıdır. Konu başlıkları; “Matematik”, “İngilizce”, “İşletme”, “Bilgisayar Bilimi”, “Coğrafya”, “Psikoloji”, “Fen Bilimleri’dir. Oxford Uluslararası AS&A Seviye yeterliliklerini elde edebilmeleri için öğrenenlere sunulan üç farklı tamamlama seçeneği aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1: AS&A Seviye Yeterlilik Programlarını Tamamlama Seçenekleri

Yukarıdaki tabloya göre öğrenci seçenek 1’de 1 yılda bağımsız olarak AS seviyesini tamamlayarak yeterliliğini edinebilir ya da Seçenek 2’de olduğu gibi aşamalı tamamlama yolunu seçebilir. Bu süreçte öğrenci, AS seviyesini bir sınav dizisi ile edinir ve son olarak A Seviyesini sonraki sınav serileri ile tamamlar. Aday seçenek 3’ü tercih ederek iki yılın sonunda tüm A Seviyesi yeterliliğini bir dizi sınava girerek tamamlamaktadır.