AS/A-level

AS/A-level

Oxford Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) Sınavlar Merkezi, dünyanın en büyük uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan tedarikçileri arasında yer almaktadır. Oxford Uluslararası AQA Sınavlar Merkezi, yüksek kaliteli öğretim programları ve değerlendirme olanakları ile program uygulayıcılarına destek vererek dünya standartlarında eğitim sunmaktadır.

Oxford Uluslararası AQA, Oxford Üniversitesi’nin bir parçasıdır. Üniversitenin eğitsel değerleri, geçmişten bugüne taşıdığı ve sürdürdüğü mükemmellik ve kararlılık Oxford Uluslararası AQA tarafından paylaşılmaktadır. Oxford yeterlilikleri uluslararası arenada dünyanın önde gelen üniversiteleri ve işverenleri tarafından kabul edilmekte; öğrencilere dünya çapında geçerli yetkinlik sertifikaları sağlanmaktadır. Vizyonu, eğitimde uluslararası standartlara önderlik etmek; misyonu, yüksek kalitede öğretim programları, değerlendirmeler ve hizmetler vererek eğitimde mükemmeliyetçiliği yakalamaktır.

Güvenilir ve geçerli değerlendirmeler sunan yeterlilik programları, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilerek 100 yıllık deneyim, akademik araştırma ve uluslararası uygulama sonuçları temel alınarak hazırlanmaktadır. Programlar, İngiliz öğretim sistemindeki yenilikleri ve değişiklikleri bünyesinde barındırmaktadır. Oxford Uluslararası AQA Yeterlilik Programları, üniversite eğitimine ve yükseköğretime hazırlık amacıyla ileri düzeyde eğitim almayı tercih eden lise öğrencileri için hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan eğitim ve denklik programıdır.

Her yıl binlerce öğrenci her yıl AS/A-level yetkinlikleri ile öncü üniversitelere kabul almaktadırlar. Bu program öğrencilerin Birleşik Krallık, İrlanda, Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Çin, Hong Gong, Malezya, Almanya ve İspanya üniversiteleri dâhil dünyanın en önemli üniversitelerine kabul  imkanı oluşturmaktadır. Birleşik Krallık üniversitelerinin çoğu ve Columbia, Cornell, MIT ve Pittsburg dâhil 100’den fazla Amerikan üniversitesi AS/A-level sertifikalarını kabul etmektedirler. 

AS/A-level yeterlilik programı AS ve A2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Oxford Uluslararası AQA, A Seviyesi 2 yılda tamamlanmaktadır. Öğrenciler, programı AS düzeyinde bir yılda tamamlayarak AS yeterliliğini  alabilirler. Diğer bir tamamlama seçeneği ise öğrencilerin, ilk yıl AS düzeyini, ikinci yıl ise A2 bölümünü tamamlayarak 12. sınıfın sonunda A-level yeterlilik belgesini elde etmeleridir.

AS/A-level konu alanları yedi genel konu başlığı altında toplanmıştır ve öğretim programları kapsamlıdır. Konu başlıkları; “Matematik”, “İngilizce”, “İşletme”, “Bilgisayar Bilimi”, “Coğrafya”, “Psikoloji”, “Fen Bilimleri’dir. Oxford Uluslararası AS/A-level yeterliliklerini elde edebilmeleri için öğrencilere sunulan üç farklı tamamlama seçeneği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1: AS/A-level Yeterlilik Programlarını Tamamlama Seçenekleri

Screen Shot 2021 08 24 at 11.18.28

Öğrenci bir yılda bağımsız olarak AS seviyesini tamamlayarak yeterliliğini edinebilir (Seçenek 1) ya da aşamalı tamamlama yolunu seçebilir (Seçenek 2). Bu süreçte öğrenci, AS yeterliliğini bir dizi sınav ile edinir ve son olarak A-level  (İleri Düzey) yeterliliğini  sonraki sınav serileri ile tamamlar. Aday seçenek 3’ü tercih ederek iki yılın sonunda tüm AS/A-level yeterliliğini bir dizi sınava girerek tamamlar.